Homepage > Competitions > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Deadline: 24.12.2008.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

NATJEČAJ
za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2009. godinuI. Državne stipendije A kategorije dodjeljuju se osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola i to:

Za Sveučilište u Zagrebu - 550 državnih stipendija.
Za Sveučilište u Rijeci - 90 državnih stipendija.
Za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 120 državnih stipendija.
Za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - 28 državnih stipendija.
Za Sveučilište u Splitu - 146 državnih stipendija.
Za Sveučilište u Zadru - 49 državnih stipendija.
Za Sveučilište u Dubrovniku - 23 državne stipendije.
Za veleučilišta i visoke škole - 73 državne stipendije.

II. Državne stipendije B kategorije dodjeljuju se redovitim studentima deficitarnih studija i struka u Republici Hrvatskoj i državne stipendije C kategorije dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti po potrebi na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola i to:

Za Sveučilište u Zagrebu - 209 državnih stipendija B kategorije i 50 državnih stipendija C kategorije.
Za Sveučilište u Rijeci - 50 državne stipendije B i 30 državnih stipendija C kategorije.
Za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 44 državne stipendije B i 10 državnih stipendija C kategorije.
Za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - 2 državne stipendije C kategorije.
Za Sveučilište u Splitu – 61 državna stipendije B kategorije i 10 državnih stipendija C kategorije.
Za Sveučilište u Zadru - 8 državnih stipendija B kategorije i 8 državnih stipendija C kategorije.
Za Sveučilište u Dubrovniku - 1 državna stipendija B kategorije i 1 državna stipendija C kategorije.
Za veleučilišta i visoke škole - 161 državna stipendija B kategorije i 26 državnih stipendija C kategorije.

III. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom svih visokih učilišta Republike Hrvatske, ukupno 750, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, dodjeljuju se za sljedeće kategorije:

D-1- redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona.
E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja.
G - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.
I - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom.
P
- studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

IV. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2009. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2009. godinu i prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj. Sukladno dostavljenom prijedlogu od strane Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli nije predviđena dodjela stipendije u kategoriji B obzirom da na istom sveučilištu nema redovitih studenata upisanih na studijima iz područja koja se vode kao deficitarna: informatike, računarstva, elektrotehnike, matematike, strojarstva, građevinarstva i farmacije.

V. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.
Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2009. godinu te uputa za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Prijave se podnose počevši od 1. prosinca 2008. godine do zaključno 24. prosinca 2008. godine.
Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
HR - 10000 Zagreb.


Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave od strane matičnog visokog učilišta kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.


 

 

Materials

pravila i kriteriji (382 kb)
upute za studente (119 kb)
obrazacA (153 kb)
obrazac B (154 kb)
obrazacC (154 kb)
obrazacD_1 (153 kb)
obrazacE (153 kb)
obrazacG (151 kb)
obrazacI (150 kb)
obrazacP (142 kb)

 

Previous year's competition

Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2007)
Državne stipendije (2006)

 

 

 

Visit www.ceu.hu