Homepage > Competitions > Stipendije Općine Bilje

Baza natječaja

Stipendije Općine Bilje

Deadline: 03.12.2009.

Scholarship administrator: Općina Bilje
Level: undergraduate, postgraduate, not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima i učenicima Općine Bilje
za školsku/akademsku 2009/2010.godinu


 

1.  Za školsku/akademsku 2009/2010. godinu dodijelit će se 10 (deset) učeničkih stipendija u visini 300,00 kuna i 10 (deset) studentskih stipendija u visini 500,00 kn

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti i učenici koji imaju prebivalište na području Općine Bilje, koji su državljani Republike Hrvatske, koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita i da im prihod po članu obitelji nije veći od 1.500,oo kuna mjeseèno, te da oni ili članovi zajedničkog domaćinstva nemaju dugovanja prema Općini Bilje.

Za učenike da se školuju na području Republike Hrvatske a studenti da se školuju na višim i visokim školama, te visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:

Za studente:

 • za studente prve godine studija najmanje 4,00 prosjek ocjena u posljednjem razredu srednje škole
 • za studente 2.3.4. i 5. godine studija najmanji prosjek ocjena prethodne godine studija 4,0
 • da su u redovnom roku upisali akademsku godinu

Za učenike:

 • najmanje 4,00 prosjek ocjena prethodne godine
 • da nisu ponavljali godinu

4. Studenti i učenici koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • potvrda o redovnom upisanom razredu srednje škole ili studija
 • potvrda o prebivalištu
 • presliku osobne iskaznice
 • prijepis ocjena, odnosno kopija svjedodžbi za prethodni razred
 • preslika indeksa za studente
 • potvrda porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu
 • potvrda o posljednja tri isplaćena dohotka svih članova obitelji
 • izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili potporu iz drugih izvora, za malodobne osobe izjavu daje roditelj ili skrbnik
 • izjava o članovima domaćinstva na propisanoj tiskanici
 • dokaz o uspjehu na natjecanjima općinske, županijske, državne i međudržavne razine
 • potvrdu o redovnom školovanju braće odnosno sestara iz zajedničkog kućanstva radi dodatnih bodova po članku 13a Pravilnika
 • ukoliko se iz iste obitelji kandidira dvoje ili više učenika odnosno studenata potrebno je dostaviti izjavu roditelja ili skrbnika o tome koji će kandidat iz obitelji iz obitelji koristiti dodatne bodove iz članka 13a Pravilnika“
 • i drugi potrebni dokazi.

5. Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.

6. Natječaj traje 15 dana od dana objave u «­­­­­­­­­­­­­Glasu Slavonije».

7. Bodovanje kandidata vrši se na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima.

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Opæine Bilje objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bilje u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

9. S učenikom ili studentom kojem po konačnoj Odluci Načelnika bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

10. Zahtjevi za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu:

OPĆINA BILJE, Povjerenstvo za stipendije
31 327 BILJE, Kralja Zvonimira 1b
s naznakom «za natječaj za dodjelu stipendija»

 

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu