Homepage > Competitions > Nagrađivanje izvrsnosti Rotary cluba Slavonski Brod

Baza natječaja

Nagrađivanje izvrsnosti Rotary cluba Slavonski Brod

Deadline: 14.11.2010.

Scholarship administrator: Rotary Club Slavonski Brod
Level: undergraduate, postgraduate, doctoral, profesionalno usavrsavanje
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

NATJEČAJ
za nagrađivanje izvrsnosti Rotary cluba Slavonski Brod

1. Raspisuje se natječaj za nagrađivanje izvrsnosti za dodjelu šest nagrada u ukupnom iznosu od 17.000,00 kn.

2. Pravo na sudjelovanje u natječaju i pravo na nagradu imaju učenici srednjih škola i studenti stručnog, dodiplomskog, odnosno preddiplomskog i diplomskog studija, koji su u protekloj školskoj/akademskoj 2009./2010. godini polučili izvrstan uspjeh, odnosno diplomanti, sveučilišni specijalisti, magistri ili doktori znanosti koji su u protekloj godini obranili svoj završni, diplomski, specijalistički, magistarski ili doktorski rad.

Mogu se natjecati:

  • svi učenici i studenti polaznici obrazovnih ustanova čije je sjedište u gradu Slavonskom Brodu, kao i
  • predloženici koji imaju trajno mjesto boravišta u Brodsko-posavskoj županiji duže od dvije godine, ili koji su rođeni i živjeli duže od 10 godina u Slavonskom Brodu, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu, odnosno koji su diplomirali, specijalizirali, magistrirali ili doktorirali na bilo kojem studiju u Hrvatskoj ili svijetu.

Svaka osoba može dobiti samo jedanput nagradu iste kategorije.

Članovi obitelji članova Rotary cluba Slavonski Brod ne mogu biti predloženici.

3. Izbor predloženika po pojedinim kategorijama nagrada provest će se prema Pravilniku o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary cluba Slavonski Brod.

4. Nagrade se dodjeljuju po kategorijama kako slijedi:

  • nagrada za najboljeg doktoranta/magistranta/specijalizanta u iznosu od 5.000 kuna
  • nagrada za najboljeg diplomanta u iznosu od 3.000 kuna
  • nagrada za najboljeg studenta u iznosu od 3.000 kuna
  • 3 nagrade za najboljeg učenika srednje škole u iznosu od 2.000 kuna.

5. Rok za podnošenje molbi za dodjelu nagrada je 30 dana od objavljivanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj u omotnicama s naznakom «za natječaj» podnose se na adresu:

ROTARY CLUB Slavonski Brod

Nikole Zrinskog 7

35000 Slavonski Brod

Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis kandidata i preslike dokumenata kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz točke 2. ovog natječaja.

Isto tako kandidati mogu slobodno priložiti i sve ono što smatraju važnim kao dokaz njihove izvrsnosti (dokaz o osvojenoj nagradi na državnim i županijskim natjecanjima, sudjelovanja na konferencijama, dodatne aktivnosti i sl.).

Rotary Club Slavonski Brod će o rezultatima natječaja izvijestiti javnost putem medija i organizirati javnu podjelu nagrada dobitnicima nagrada.

 

Materials

Prijavnica za natječaj (49 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu