Homepage > Competitions > Stipendije Općine Dugopolje

Baza natječaja

Stipendije Općine Dugopolje

Deadline: 23.11.2010.

Scholarship administrator: Općina Dugopolje
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini
2010./2011.

Stipendije dodjeljuje Općina Dugopolje, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s osobitim uspjehom u školovanju, studentima koji su redovno upisali drugu, treću, četvrtu i petu godinu studija, studentima invalidima Domovinskog rata, te studentima teologije.


UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja na natjecanju za stipendiju imaju redoviti učenici i studenti upisani na školama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, koji kao i njihovi roditelji imaju prebivalište na području općine Dugopolje duže od tri godine, te i studenti čiji supružnik ima prebivalište na području općine Dugopolje duže od tri godine i to:

 • učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50;
 • studenti prve godine studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • studenti koji su redovno upisali 2., 3., 4. i 5. godinu studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda
 • studenti 2. 3. 4. i 5. godine studija s prosjekom ocjena najmanje 3,50 (uz ostvarena 42 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini)
 • studenti 2. 3. 4. i 5. godine studija koji su u prethodnoj akademskoj godini položili sve ispite (ostvarili svih 60 ECTS bodova).
 • studenti invalidi Domovinskog rata i studenti teologije ostvaruju pravo na stipendiju s osnova da su redoviti studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju.

Pravo na natjecanje ne ostvaruju učenici i studenti koji se obrazuju uz rad ili s osnova osobitih potreba.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu
 • domovnicu;
 • rodni list;
 • potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu za koju se stipendija dodjeljuje;
 • ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodne/prethodnih godina, a za učenike srednjih škola prijepis ocjena prethodnog razreda,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja u zadnje tri godine
 • uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i supružnika, te vjenčani list;
 • potvrdu o postignutom uspjehu na državnim natjecanjima (prvo, drugo i treće mjesto) verificiranom od Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske.

Studenti teologije prijavi na natječaj prilažu dokument 1.,2., 4., 6., a studenti invalidi Domovinskog rata uz dokument 1., 2., 4., 6. prilažu potvrdu o invaliditetu. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općinskom načelniku općine Dugopolje, Trg F. Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Dugopolje s naznakom "za stipendije".
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu