Homepage > Competitions > Erasmus stručna praksa

Baza natječaja

Erasmus stručna praksa

Deadline: 15.09.2011.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: stucni studij
Field of study: not defined
Place of study: Europe

 

NATJEČAJ
Za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak.god. 2011./12. za studente stručna praksa

Opći dio

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u ak. god. 2011./2012.

Mobilnost može trajati od 3 do 12 mjeseci.

Važeće razdoblje u kojem se može realizirati aktivnost mobilnosti unutar programa Erasmus u akademskoj godini 2011./12. jest 01.06.2011.-30.09.2012.

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, isključivo u državama članicama EU. Stručnu praksu nije moguće obaviti u zemljama koje nisu članice EU.

Odredište mobilnosti za korisnike financijskih potpora iz Republike Hrvatske mogu biti isključivo države članice Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.

Studentsku praksu nije moguće obavljati u:

 • europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)
 • ustanovama koje upravljaju programima Europske unije
 • diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvima, konzulatima)

Napomena:
Stručnu praksu moguće je obaviti u ostalim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (npr. školama, kulturnim institutima itd. pod uvjetom da razdoblje mobilnosti ima međunarodni karakter. To znači da će student koji će obaviti stručnu praksu u takvoj ustanovi steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u Republici Hrvatskoj. Matično visoko učilište studenta dužno je provjeriti zadovoljava li stručna praksa u takvoj ustanovi spomenuti kriterij.)


Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova na inozemnoj ustanovi.
Iznos financijske potpore studentima za ak. god. 2011./2012. iznosi 440 eura mjesečno do najviše 5 mjeseci. Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
Erasmus studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za stručnu praksu u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.

Svi studenti koji budu prihvaćeni i nominirani za razmjenu sklopit će sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o financiranju mobilnosti, Ugovor o provedbi stručne prakse (Training Agreement) sa Sveučilištem u Zagrebu i institucijom na koju odlaze te zaključiti policu osiguranja (koja mora uključiti zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje). Postupak i upute u posebnom su dijelu ovog natječaja (dolje).

Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta/akademija imenuje dekan.
Osnovni kriteriji za odabir studenta jesu plan aktivnosti, pismo motivacije studenta i očekivani rezultati.

Prijava

Studenti su dužni ispuniti obrazac koji je sastavni dio Natječaja i priložiti sve potrebne dokumente. Nepravilno ispunjeni obrasci i nepotpuna dokumentacija neće se evaluirati. Prijavi je potrebno priložiti:

 • On – line prijavni obrazac https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing
 • životopis na engleskom jeziku (na Europass obrascu)
 • pismo motivacije na engleskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi)
 • Acceptance Confirmation
 • dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem će obavljati praksu (1. Ako je student položio jezik na fakultetu – min. 2. godine, fakultet izdaje potvrdu o dovoljnom znanju jezika, 2. Potvrdu škole stranih jezika ili 3. Potvrdu Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu)
 • za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Kandidati trebaju:

 • Ispuniti i poslati on-line prijavu do zaključno 15.rujna 2011 https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing
 • isprintati ispunjenu on-line prijavu i kompletnu izvornu dokumentaciju predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu (popis i kontakti u Posebnom dijelu natječaja) do 15. Rujna 2011.

Rok za slanje obrasca i predaju kompletne dokumentacije zaključno je 15.rujna 2011.

Rezultati Natječaja i odluka o financijskoj potpori objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Poseban dio

U posebnom je dijelu ovog natječaja navedeno:

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu