Homepage > Competitions > Stipendije Grada Novske

Baza natječaja

Stipendije Grada Novske

Deadline: 22.11.2011.

Scholarship administrator: Grad Novska
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2011./2012. redovnim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima


1. Predmet ovog natječaja je dodjela deset stipendija studentima s područja Grada Novske za akademsku godinu 2011./2012 .

2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti:

 • studenti s prebivalištem na području Grada Novske,
 • studenti koji su državljani Republike Hrvatske,
 • studenti koji imaju status redovnog studenta i namjeravaju se po završetku studija zaposliti na području Grada Novske,
 • studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

3. Deficitarni studiji su: elektrotehnika, logopedija, engleski jezik, njemački jezik, matematika, fizika, strojarstvo, medicina, drvna tehnologija, građevinarstvo, farmacija i znanost o okolišu.

4. U akademskoj godini 2011./2012. stipendije se neće dodjeljivati za studij predškolskog odgoja, a najviše jedna stipendija može se dodijeliti za učiteljski studij.

5. Postupak dodjele stipendija, kriteriji za dodjelu stipendija, kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Novske.

6. Prijave na natječaj dostavljaju se do 22. studenog 2011. godine na adresu:

Grad Novska, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2,

s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”.

Prijave zaprimljene izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

7. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • potvrdu o redovnom upisu studija u akademskoj godini 2011./2012.,
 • prijepis ocjena svake godine studija i potvrdu o broju ECTS bodova prethodne godine studija (za studente viših godina studija), 
 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine studija),
 • uvjerenje o prebivalištu (Policijska postaja Novska),
 • preslika osobne iskaznice i domovnice,
 • dokaz o mjesečnim primanjima članova domaćinstva u zadnja tri mjeseca ( npr. potvrdu o prosjeku plaće u zadnja tri mjeseca za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu, odrezak od isplaćene mirovine, potvrdu o visini dječjeg doplatka, potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu ako roditelj ima vlastiti obrt, uvjerenje o nezaposlenosti za sve nezaposlene članove obitelji),
 • pismena izjava studenta da ne prima drugu stipendiju ili drugu vrstu novčane potpore za studij i da se namjerava zaposliti na području Grada Novske, ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • pismena izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 • za braću i sestre u osnovnoj i srednjoj školi ili na studiju odgovarajuće potvrde o školovanju,
 • kandidat bez roditelja-smrtni list,
 • kandidat-dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja-odgovarajuću potvrdu,
 • kandidat-dijete samohranog roditelja-odgovarajući dokument,
 • kandidat-dijete invalida Domovinskog rata- rješenje o postotku invalidnosti roditelja,
 • kandidat- dijete hrvatskog branitelja odnosno dragovoljca iz Domovinskog rata- potvrda o statusu roditelja,
 • odgovarajuće potvrde za postignute izvanškolske rezultate i umjetnički rad tijekom školovanja (studenti prve godine), odnosno za znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom studija (studenti viših godina studija).

 

8. Odluku o dodjeli stipendija donosi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru korisnika stipendije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

9. Za sve dodatne informacije u vezi ovog natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati, na adresi označenoj u točki 6. ovog natječaja ili na broj telefona: 044/691-507. 

 

 

Previous year's competition

Stipendije Grada Novske (2010)

 

 

 

Visit www.ceu.hu