Homepage > Competitions > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Deadline: 14.01.2012.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: undergraduate, postgraduate, doctoral, profesionalno usavrsavanje
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

NATJEČAJ
za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih
i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se u slijedećim kategorijama:

A - za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija,

D-1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona, 

E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja,

P - studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

II. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu.

III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2012. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - uprava za visoko obrazovanje - studentski standard - državne stipendije.

Prijave se podnose počevši od 5. prosinca 2011. godine do zaključno 14. siječnja 2012. godine.

Pravo prijave na natječaj nemaju:

  • studenti u statusu apsolventa;
  • studenti "razlikovne" godine studija;
  • studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2011./2012. akademskoj godini.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijavne obrasce od strane matičnog visokog učilišta kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

 

Materials

Natječaj (159 kb)
Pravila i kriteriji (198 kb)
Upute studentima (187 kb)
Obrazac A (127 kb)
Obrazac D1 (127 kb)
Obrazac E (129 kb)
Obrazac P (118 kb)

 

Previous year's competition

Državne stipendije (2011)
Državne stipendije (2009)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2007)
Državne stipendije (2006)

 

 

 

Visit www.ceu.hu