Homepage > Competitions > Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Deadline: 18.11.2005.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU raspisuje N A T J E Č A J

za dodjelu stipednija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu
u 337. akademskoj godini (2005./2006.)


1. Natjecati se mogu redoviti studenti na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ako ispunjavaju ove uvjete:

a) da nisu stariji od 26 godina,
b) da nisu (bez opravdanog razloga) ponavljali godinu,
c) da im je prosjek ocjena na dosadašnjem studiju najmanje 4,00.

2. Prednost će imati studenti viših godina studija, s boljim prosjekom ocjena, koji dokažu da su sudjelovali u znanstvenom, stručnom ili umjetničkom radu, te izvrsni studenti s težim socijalnim statusom. (Vidjeti u Naputku uz obrazac molbe).

3. Neće se uzimati u obzir molbe studenata prve godine niti apsolvenata. Pravo na primanje stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora.

4. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2005./2006. a isplaćuje se u mjesečnim obrocima.

5. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu, u Vjesniku i na Internetu, a molbe se primaju do 18. studenoga 2005.
Natjecatelji su dužni ispuniti obrazac koji se dobiva u vratarnici Rektorata, Trg m. Tita 14, prizemlje. Potpuno i uredno ispunjeni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom:

  • životopisom
  • prijepisom ocjena i dokazima o znanstvenom, stručnom ili umjetničkom radu
  •  opisom i dokazima o socijalnom statusu

predaje se u pisarnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
10 000 Zagreb
Trg m. Tita 14 - s naznakom "za stipendiju".

Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrasci neće se uzimati u obzir.

6. Mjesečni iznos stipendije bit će utvrđen naknadno.

7. Odluka o dodjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama visokih učilišta u Zagrebu, u Sveučilišnom vjesniku i na Internetu - http://www.unizg.hr

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu