Homepage > Competitions > Stipendije Grada Požege

Baza natječaja

Stipendije Grada Požege

Deadline: 16.11.2012.

Scholarship administrator: Grad Požega
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2012/2013.

I. Grad Požega dodijelit će pet (5) stipendija u iznosu od 750,00 kuna, mjesečno za akademsku godinu 2012/2013. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.

II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:

 • imaju prebivalište na području Grada Požege,
 •  studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
 • imaju status redovitog studenta
 • imaju hrvatsko državljanstvo
 • nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita

III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:

 • uvjerenje o prebivalištu
 • presliku rodnog lista
 • presliku domovnice
 • uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje
 •  ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 • uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima
 • dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo, drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)
 • dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću i sestre i sl.)
 • izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.

Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požega“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

Natječaj je objavljen 1. studenog 2012.god. u Požeškoj kronici, a prijave se predaju do 16. studenog 2012. god.

 

Materials

Obrazac prijave (791 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu