Homepage > Competitions > Stipendije Udruge Milan Ožić Mike

Baza natječaja

Stipendije Udruge Milan Ožić Mike

Deadline: 30.09.2014.

Scholarship administrator: Udruga Milan Ožić Mike
Level: undergraduate
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

Stipendije Udruge Milan Ožić Mike

 

Već drugu godinu za redom Udruga MIKE raspisuje Natječaj za dodjelu stipendije u iznosu od 10.000,00 kuna učeniku ili učenici s područja Grada Makarske za upis na visoka učilišta.
Cilj raspisivanja ovog natječaja jest motivirati i osvijestiti buduće studente/ice našega grada o važnosti njihove uloge u aktivnom razvoju i promidžbi lokalne zajednice.

Udruga Milan Ožić Mike isplačivat će mjesečnu potporu u iznosu od 1.000,00 kn u obliku 10 redovitih isplata, u razdoblju od listopada 2014. godine do srpnja 2015. godine, dok se od stipendista/istice u svojem akademskom i društvenom angažmanu i djelovanju očekuje promidžba rada Udruge i grada Makarske u mjestu studiranja, kao i potpora gradskih projekata s ciljem promicanja humanosti i znanja.

Prema kriterijima Udruge MIKE idealan kandidat/kinja, tj. budući stipendist/ica je osoba koja voli i poznaje svoj grad, osoba koja je aktivna u nekoj od gradskih udruga ili s volonterskim iskustvom, osoba koja je svijesna problema u lokalnoj zajednici i koja je svjesna da svaki pojedinac može doprinijeti rješavanju istih, ali i općenito razvoju zajednice.

Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju učenici/ice koji/e ispunjavaju sljedeće uvjete:
• učenici/ce koji su državljani/ke Republike Hrvatske;
• učenici/ce koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet godina;
• učenici/ce srednjih škola koji su završili/le prethodne razrede srednje škole s prosjekom najmanje 3,50.

Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:
OBAVEZNO:
 osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja,
 popunjenu i potpisanu prijavnicu (koja se preuzima na internetskoj stranici Udruge
 životopis,
 presliku domovnice,
 potvrdu o prebivalištu,
 presliku svjedodžbi ranijih razreda srednje škole (1. – 4.) (na uvid originale),
 presliku svjedodžbe o Završnom ispitu (na uvid originale),
 dokaz o upisu na visoko učilište – potvrdu/uvjerenje o redovitom upisu na visoko učilište,
 potvrdu o nekažnjavanju.
ZA DODATNE BODOVE:
 diploma odnosno priznanje s državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske odnosno akademske godine, ukoliko kandidat/kinja iste posjeduje,
 dokaz o članstvu u nekoj od udruga civilnog društva (ili sportskom klubu) ili dokaz o volonterskom iskustvu.

Prijave na javni Natječaj podnose se zaključno do 30. rujna 2014. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Udruga Milan Ožić Mike
Zrinsko-frankopanska 20, 21 300 Makarska
(s naznakom- natječaj za stipendije).

Dokumenti pristigli na natječaj, po završetku istog, ne vraćaju se kandidatima/kinjama.Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave i neovjerene preslike kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Korištenje stipendije odobrava se korisniku/ci za akademsku godinu 2014./2015., a isplaćuje se mjesečno u obliku 10 redovitih isplata, u razdoblju od listopada 2014. godine do srpnja 2015. godine.
Svi koji se javljaju na natječaj, uz potrebnu dokumentaciju trebaju popuniti obrazac prijavnice, koja je ujedno i osnovni dio prijave na natječaj i koja nosi najveći broj bodova uz intervju.

Ukoliko stipendist/ica bude uspješna i ukoliko bude zadovoljila kriterije Ugovora, Udruga će je pratiti sve godine njezina studiranja, što je vrlo motivirajuća činjenica ove stipendije kao i kako kandidat/kinja može biti korisnik/ca i neke druge stipendije!
 

 

Materials

Prijavnica (45 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu