Homepage > Competitions > Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu

Baza natječaja

Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu

Deadline: 14.06.2006.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate
Field of study: Natural Sciences, Engineering, Medicine and Health, Biotechnical Sciences, Social Sciences, Humanities
Place of study: Germany

 

Natječaj za stipendiju Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu za ljetni semestar akademske godine 2006./2007.

Sveučilište Johannes Gutenberg u Mainzu ponudilo je Sveucilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu (1) stipendiju za zimski semestar akademske godine 2006./2007. za dodiplomski studij programa ponudenih na tom sveucilištu.

Za stipendiju se mogu natjecati studenti viših godina studija s dobrim uspjehom u studiju i znanjem njemackog jezika koje dokazuju odgovarajucom potvrdom.

Stipendist ce se osloboditi placanja školarine u Mainzu, osigurat ce mu se smještaj u studentskom domu i dobivat ce potporu od 500 eura mjesecno.

Zainteresirani kandidati trebaju do srijede 14. lipnja 2006. u pismohranu Sveucilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb dostaviti sljedece dokumente:

  • molbu na hrvatskom jeziku,
  • životopis na hrvatskom i njemackom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action,
  • opis studijskih planova na Sveucilištu Johannes Gutenberg u Mainzu na hrvatskom i njemackom jeziku,
  • preporuku dvaju profesora maticnog fakulteta na njemackom ili engleskom jeziku,
  • prijepis ocjena položenih ispita,
  • potvrdu o upisanom semestru,
  • potvrdu o znanju njemackog jezika (studentima njemackog jezika nije potrebna).

Osoba za kontakt: Ana Horvatovic, strucna suradnica Ureda za medunarodnu suradnju Sveucilišta u Zagrebu, e-mail: ana.horvatovic@unizg.hr, tel. 4564-203.

Podrobnije obavijesti o Sveucilištu Johannes Gutenberg u Mainzu dostupne su na adresi: http://www.uni-mainz.de.

Rezultati natjecaja objavit ce se na oglasnoj ploci Ureda za medunarodnu suradnju Sveucilišta u Zagrebu i poslati elektronickom poštom prijavljenim kandidatima.

 

 

Previous year's competition

Scholarship of University Johannes Gutenberg in Mainz (2005)

 

 

 

Visit www.ceu.hu