Homepage > Competitions > National Cheng Kung University Scholarship

Baza natječaja

National Cheng Kung University Scholarship

Deadline: 01.03.2016.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: Natural Sciences, Engineering, Medicine and Health, Biotechnical Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Sport

 

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje jednu stipendiju za studentsku razmjenu u zimskom semestru u idućoj akademskoj godini za preddiplomske i diplomske studijske programe koji se izvode na National Cheng Kung Universityju u Tajvanu.

Prijaviti se mogu redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu s odslušana minimalno dva semestra, vrlo dobrim uspjehom u studiju i znanjem engleskog jezika.

Studenti su dužni zadržati status redovnog studenta na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog svog boravka na stranom sveučilištu. Ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.

Više informacija možete pronaći na linku.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu