Homepage > Competitions > Rotary Club Zagreb - Sesvete

Baza natječaja

Rotary Club Zagreb - Sesvete

Deadline: 28.10.2017.

Scholarship administrator: Rotary Club Zagreb-Sesvete
Level: postgraduate
Place of study: Croatia

 

Stripendija za stipendiranje nadarenih studenata diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu.

Dodjeljuju se 4 (četiri) stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete za školsku 2017/2018. godinu u iznosu od 1.000,00 kn/mjesečno u trajanju od 10 mjeseci.

Stipendije se dodjeljuju studentima diplomskog sveučilišnog studija na nekom od fakulteta ili akademiji Zagrebačkog Sveučilišta i visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete;

- da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu,

- da su redovni studenti diplomskog studija te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više. 

- da imaju preporuku nastavnog ili znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta ili Visokoškolske ustanove, 

- da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete, i okolici i to najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da nisu stariji od 25 godine.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije treba dostaviti:

- kopije indeksa ili svjedožbe za dvije prethodne godine s prosjekom ocjena,

- nagrade i priznanja na području znanosti, umjetnosti ili  sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima

- dokaze o socijalnom statusu roditelja ili osoba koja ga uzdržava,

- ostvaruje prava na pomoć za uzdržavanje,

- ostvaruje prava na doplatak za pomoć i njegu,

- prima dječji doplatak,

- prima zaštitni dodatak na mirovinu,

- prima pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba,

- ako kandidat živi u obitelji  nezaposlenog samohranog roditelja ili ako su oba roditelja nezaposlena,

- ako kandidat živi u mnogočlanoj obitelji,

- ako je kandidat izdvojen iz obitelji temeljem rješenja za socijalnu skrb,

- u slučaju teške bolesti u obitelji, bolesti kandidata, invalidnost kandidata.

Rok za podnošenje molbi za dodjelu stipendija je 30 dana od objave ovog natječaja.

Više informacija možete saznati na stranici ili na e-mailu: ulovec@sfzg.hr

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu