Homepage > Competitions > Erasmus+Erasmus Mundus Joint Master Degrees program CLE

Baza natječaja

Erasmus+Erasmus Mundus Joint Master Degrees program CLE

Deadline: 20.01.2019.

Level: postgraduate
Field of study: Humanities, Arts

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 

Erasmus Mundus diplomski studij Europske književne kulture (CLE -European Literary Cultures) ponovno je odabran u program Erasmus+Erasmus Mundus zajedničkih diplomskih studija (“Erasmus+Erasmus Mundus Joint Master Degrees”).

U vrijeme redovnog studija koji traje 23 mjeseca, studenti iz zemalja EU i zemalja izvan EU imat će fantastičnu priliku pridružit se međunarodnom okruženju tako što će provesti semestre na dva ili tri sveučilišta (obavezna mobilnost).
Jezik na kojem će se održavati predavanja razlikuje se prema tome koje će sveučilište student odabrati, a odabir sveučilišta ovisi o studentovu stupnju poznavanja jezika na kojem se održavaju predavanja željenog sveučilišta.
Na kraju diplomskog studija, konzorcij sveučilišta dodjeljuje studentu dvostruku ili višestruku diplomu.

Erasmus Mundus stipendije dodjeljuju se naboljim CLE studentima/studenticama iz cijelog svijeta.

Visoke stipendije:

 • do 16.000 eura godišnje za kandidate iz zemalja EU
 • do 22.000 eura godišnje, za kandidate iz zemalja izvan EU 

CLE partneri

Akademski partneri:

Osam najvažnijih sveučilišta u području europskih studija kniževnosti:

 • Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ITALIJA (programski koordinator);
 • Université de Haute-Alsace (Mulhouse), FRANCUSKA;
 • Université de Strasbourg, FRANCUSKA;
 • Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, GRČKA;
 • Universidade de Lisboa, PORTUGAL;
 • Université Cheikh Anta Diop de Dakar, SENEGAL;
 • Russian State University for the Humanities (Moskva), RUSIJA
 • University of Mumbai, INDIJA.

Ostali partnerikulturne institucije, kulturne asocijacije, izdavačke kuće, arhivi, muzeji i fondacije 
Oni sudjeluju u CLE aktivnostima u okviru projekta H.E.A.D. (Humanities and Enterprises Annual Dialogue)  

Uvjeti za prijavu:

 • Dobri akademski rezultati na preddiplomskom studiju u polju europskih književnih kultura (književnost, povijest, umjetnosti i jezici).
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimum: razina B1) i jezika na kojem se održavaju predavanja odabranog sveučilišta, a koje je odabrano za prvu godinu studija (minimum: razina B2).

Rok za prijavu: 20. siječnja 2019.

Prijava ovdje. 

Više informacija potražite ovdje.
 

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu