Homepage > Competitions > HBOR Stipendije

Baza natječaja

HBOR Stipendije

Deadline: 31.10.2019.

 

2 STUDENTSKE STIPENDIJE

te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?

 • Redovni studenti 3. godine preddiplomskog studija, 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi 
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika - smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija - smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima

 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu

Što HBOR nudi stipendistima?

 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kuna do najviše 2.700,00 kuna neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: programer, sistem analitičar ili sistem administrator

Rad u HBOR-u omogućuje:

 • Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 • Rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
 • Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja

Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:

 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendisti
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze

Kako izvršiti prijavu?

 • Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na mrežnoj stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije
 • Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
 • Motivacijsko pismo i životopis
 • Presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ako ih student posjeduje

 • Rok za prijavu je: 31.10.2019.

 • Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2019./2020.
 • Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)

Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

Kako ćemo izabrati stipendiste?

 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obvezne kriterij
 • Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori
 • Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
 • Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a

                                           

Kako se regulira pravo na stipendiju?

 • HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze Banke i studenta korisnika stipendije

HBOR: https://www.hbor.hr/natjecaj-za-studentske-stipendije/

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu