Homepage > Competitions > Natječaj za stipendiju Sveučilišta u Hong Kongu

Baza natječaja

Natječaj za stipendiju Sveučilišta u Hong Kongu

Deadline: 28.09.2007.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate
Field of study: Natural Sciences, Engineering, Medicine and Health, Biotechnical Sciences, Social Sciences, Humanities
Place of study: China

 

Natječaj za stipendiju Sveučilišta u Hong Kongu za ljetni semestar akademske godine 2007./2008.

Sveučilište u Hong Kongu (City University of Hong Kong) ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata dvije (2) stipendije za ljetni semestar akademske godine 2007./2008. za dodiplomski studij programa ponuđenih na tom sveučilištu.

Sveučilište u Hong Kongu oslobodit će stipendiste plaćanja školarine. Predviđeni mjesečni troškovi života u Hong Kongu iznose 600 eura. Sveučilište u Zagrebu dodjeljivat će stipendistima mjesečnu potporu od 400 eura.

Za stipendiju se mogu natjecati redovni studenti Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na 3. ili višoj godini studija, a imaju dobar uspjehom u studiju i znanje engleskog jezika koje dokazuju potvrdom o položenom ispitu TOEFL ili IELTS.

Zainteresirani kandidati trebaju do petka, 28. rujna 2007. u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb dostaviti sljedeće dokumente:

  • molbu na hrvatskom jeziku
  • životopis na engleskom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action
  • opis studijskih planova na Sveučilištu u Hong Kongu na hrvatskom i engleskom jeziku (1-2 stranice)
  • preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na engleskom jeziku
  • prijepis ocjena položenih ispita
  • potvrdu o upisanom semestru
  • potvrdu o položenom ispitu TOEFL ili IELTS

Osoba za kontakt: Ana Horvatović, stručna suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ana.horvatovic@unizg.hr, tel. 46-98-106.

Podrobnije obavijesti o Sveučilištu u Hong Kongu i popis ponuđenih kolegija dostupan je na: http://www.cityu.edu.hk/admo/admo_new/nonlstudents.html.

Rezultati natječaja objavit će se na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu