Homepage > Competitions > Stipendije Zaklade PRSTEN

Baza natječaja

Stipendije Zaklade PRSTEN

Deadline: 01.11.2007.

Scholarship administrator: Udruga bosanskih Hrvata
Level: undergraduate
Field of study: not defined
Place of study: Bosnia and Herzegovina, Croatia

 

ZAKLADA PRSTEN

Upravni odbor Zaklade Prsten, koju je osnovala Udruga bosanskih Hrvata "Prsten" u svrhu stipendiranja učenika i studenata Hrvata u Bosni i Hercegovini i Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj temeljem odluke od 03. listopada 2007. godine, raspisuje,

NATJEČAJ

za dodjelu 30 stipendija učenicima srednjih škola i studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za školsku, akademsku 2007./2008. godinu.

 1. Visina stipendije iznosi 800,00 kn za učenike i 1500,00 kn za studente mjesečno (listopad-srpanj).
 2. Stipendije se dodjeljuju za skupine prema odvojenim rang listama i to:
  a) učenici djeca smrtno stradalih i nestalih branitelja Hrvatskog vijeća obrane - 7 stipendija
  b) studenti djeca smrtno stradalih i nestalih branitelja Hrvatskog vijeća obrane - 8 stipendija
  c) učenici kojima je novčana pomoć potrebita - 4 stipendije
  d) studenti kojima je novčana pomoć potrebita - 4 stipendije
  e) nadareni učenici, osim 1. razreda, s prosjekom ocjena 4,50 i više - 3 stipendije
  f) nadareni studenti, osim 1. godine studija i apsolvenata, s prosjekom ocjena 4,00 i više - 4 stipendije.
 3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju općim uvjetima:
  - da su upisani kao redoviti učenici i studenti
  - da nisu (bez opravdanih razloga) ponavljali godinu
  - da nisu stariji od 26 godina
  - da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.
 4. Kandidati se biraju tako da se vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u višem razredu, godini studija i druga postignuća u školi i studiju.
 5. Rok za prijave na natječaj je 01. studeni 2007. godine.
 6. Prijava se podnosi na tipiziranom obrascu koji se može dobiti u sjedištu Zaklade, na web stranici Udruge Prsten (www.udruga-prsten.hr) ili putem faksa uz prethodni zahtjev na telefon 01/2316434, odnosno e-mail: lana@udruga-prsten.hr. Prijavu popuniti točnim podacima. Uz prijavu se prilažu sljedeći dokumenti:
  - rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
  - potvrdu o prebivalištu
  - potvrdu škole, fakulteta o upisanoj školskoj, akademskoj (zimskom semestru) 2007./08. godini
  - ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u školskoj, akademskoj 2006./07. godini
  - izjavu o članovima kućanstva (kućnoj listi), osim kandidati za stipendije u skupinama pod 2. e) i f)
  - potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohodka u 2006. godini za sve članove kućanstva, osim kandidati za stipendije pod 2. e) i f) (ako se kod porezne uprave ne vodi jedinstvena evidencija dohodka za sve članove kućanstva, tada priložiti za sve punoljetne članove i potvrdu o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2006. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2006. godini)
  - dokaz o statusu djeteta smrtno stradalog ili nestalog branitelja Hrvatskog vijeća obrane
  - kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, postignućima u školi, studiju, znanstveno-stručnim radovima, nagradama) ako u prijavi traži da se uzmu u razmatranje.
 7. Prijavu s dokumetnima slati isključivo poštom preporučeno na sjedište i adresu: ZAKLADA PRSTEN, "natječaj za stipendije" 10000 Zagreb, Maksimirska 103.
 8. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 20. studenog 2007. godine na web stranici Udruge Prsten, na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade i u tisku.
 9. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.
 10. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Materials

Prijavni obrazac / Application form (101 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu