Homepage > Competitions > MZO državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Baza natječaja

MZO državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Deadline: 31.10.2021.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine
upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije
na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj,
za akademsku godinu 2021./2022.

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

  • da su hrvatski državljani ili da su državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, što se dokazuje domovnicom, preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava;
  • da imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište;
  • da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje preslikom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača;
  • da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora (označava se na obrascu za prijavu).

Prijave na Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine podnose se od 4. listopada do 31. listopada 2021. godine (uključujući i 31. listopada 2021.).

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.300,00 kuna i isplaćivat će se za razdoblje od listopada 2021. do srpnja 2022. godine.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt-adresu: studentiromi-stipendije@mzo.hr.

Tekst natječaja nalazi se na linku: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4570

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu