Homepage > Competitions > Natječaj za stipendiju Tehničkog sveučilišta u Beču

Baza natječaja

Natječaj za stipendiju Tehničkog sveučilišta u Beču

Deadline: 19.11.2008.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: Engineering
Place of study: Austria

 

Natječaj za stipendiju
Tehničkog sveučilišta u Beču
za ljetni semestar akademske godine 2008./2009.

Tehničko sveučilište u Beču ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu (1) stipendiju za ljetni semestar akademske godine 2008./2009.

Za stipendiju se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu s odslušana minimalno dva semestra i s dobrim uspjehom u studiju i znanjem jezika na kojem će pohađati nastavu na Tehničkom sveučilištu u Beču (sveučilište nudi niz kolegija na engleskom jeziku).

Za stipendiju se mogu natjecati studenti dodiplomskog studija prema starom sustavu (uključujući apsolvente) i studenti preddiplomskih i diplomskih studija prema „bolonjskom sustavu“.

Tehničko sveučilište u Beču oslobodit će stipendista plaćanja školarine. Predviđeni mjesečni troškovi života u Beču iznose 600-700 eura. Sveučilište u Zagrebu dodjeljivat će stipendistu mjesečnu potporu od 400 eura.

Zainteresirani kandidati trebaju do srijede, 19. studenoga 2008. u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb dostaviti sljedeće dokumente:

  • molbu na hrvatskom jeziku
  •  životopis na hrvatskom i stranom jeziku na kojem će student pohađati nastavu na Europass CV obrascu
  • opis studijskih planova na Tehničkom sveučilištu u Beču na hrvatskom i stranom jeziku na kojem će student pohađati nastavu (1-2 stranice)
  • preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na njemačkom ili engleskom jeziku
  • prijepis ocjena položenih ispita
  • potvrdu o upisanom semestru
  • potvrdu o znanju stranog jezika na kojem će student pohađati nastavu (potvrda o položenom stranom jeziku na fakultetu, kopije srednjoškolskih svjedodžbi, potvrda Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta itd.)

Osoba za kontakt: Ana Horvatović, stručna suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ana.horvatovic@unizg.hr, tel. 46-98-106.

Podrobnije obavijesti o Tehničkom sveučilišta u Beču dostupne su na adresi: http://www.tuwien.ac.at/

Rezultati natječaja objavit će se na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Previous year's competition

Natječaj za stipendiju Tehničkog sveučilišta u Beču (2008)
Natječaj za stipendiju Tehničkog sveučilišta u Beču (2007)

 

 

 

Visit www.ceu.hu