Homepage > Competitions > Program Priljev mozgova - Postdoc

Baza natječaja

Program Priljev mozgova - Postdoc

Deadline: 07.10.2011.

Scholarship administrator: Nacionalna zaklada za znanost, visoko ¹kolstvo i tehnologijski razvoj RH
Level: postdoctoral
Field of study: not defined
Place of study: Croatia, abroad

 

Program PRILJEV MOZGOVA
Natječaj"Postdoc"

Natječaj podr¾ava razvoj profesionalnih kompetencija i osamostaljenje mladih istra¾ivačakoji su nedavno stekli doktorat znanosti s ciljem poveęanja broja osoba s postdoktorskimobrazovanjem i izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Sredstva se dodjeljuju kao osobna stipendija:

 • kojom se znanstvenicima zaposlenima u Hrvatskoj pokrivaju troškovi puta i boravka u mešunarodno prepoznatoj ustanovi u inozemstvu, za razdoblje od 3 do 12 mjeseci
 • kojom se stranim znanstvenicima pokrivaju troškovi puta i boravka u Hrvatskoj, za
  razdoblje od 3 do 12 mjeseci
 • za provošenje istraživanja s ciljem razvijanja strateškog područja i profiliranja
  hrvatskog sveučilišta ili druge znanstvene ustanove u Hrvatskoj u smjeru strateških
  pravaca HRZZ

Uvjeti

 • kandidat u trenutku prijave na natječaj mora imati doktorat znanosti
 • trajanje projekta od najmanje 3 mjeseca do najviše 12 mjeseci (istraživač treba boraviti najmanje 3 mjeseca u inozemstvu, odnosno u Hrvatskoj ako se radi o istraživaču koji dolazi iz inozemstva)
 • kandidat u trenutku prijave ne smije imati više od 35 godina(prijaviti se mogu kandidati koji u tekuęoj kalendarskoj godini navršavaju 35 godina ¾ivota)
 • kandidati koji se prijavljuju za odlazak iz Hrvatske u inozemstvo moraju dostaviti dokaz o zaposlenju u hrvatskoj ustanovi (Ugovor o radu s institucijom)
 • kandidati koji dolaze iz inozemstva u Hrvatsku nisu dužni priložiti dokaz o zaposlenju u stranoj ustanovi
 • kandidat ne smije primati plaęu od ustanove na koju odlazi

Detaljne informacije o uvjetima, prijavi, obvezama i vrednovanju pogledati ovdje!

Kontakt
Ivan Šuljię
Programski koordinator
T: 051/228 695
F:051/271 085
E: ivan@hrzz.hr

Katarina Knafelj
Programska koordinatorica
T: 051/228 697
F:051/271 085
E: katarina@hrzz.hr

 

 

Previous year's competition

Program Priljev mozgova - Postdoc (2009)
Program me Brain Gain - Postdoc (2008)

 

 

 

Visit www.ceu.hu