Homepage > Competitions > Scholarship for students of Rijeka for 2015./16.

Baza natječaja

Scholarship for students of Rijeka for 2015./16.

Deadline: 12.02.2016.

Scholarship administrator: Sveučilište u Rijeci
Level: undergraduate, postgraduate, profesionalno usavrsavanje
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

Sveučilište u Rijeci u 2015./2016. akademskoj godini dodijelit će maksimalno 100 stipendija za izvrsnost u iznosu od 800,00 kn mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci (od 1. listopada 2015. do 31. srpnja 2016. godine)

Pravo prijave na natječaj za stipendiju za izvrsnost imaju:

  • redoviti studenti državljani RH/EU koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim, i integriranim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu „studenti“) koji ispunjavaju osnovne kriterije uspješnosti za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrđene Pravilnikom o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci od 6. veljače 2015. godine (u daljnjem tekstu „Pravilnik“). Pravilnik se je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta i na SharePoint portalu.

Postupak prijave i rokovi

Prijava se vrši isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem online prijavnog obrasca koji se nalazi na SharePoint portalu Sveučilišta. SharePoint portalu upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom).

Potpuna prijava, uz ispunjeni prijavni obrazac, mora sadržavati i sve propisane priloge (priloge je potrebno skenirati te podignuti na SharePoint portal Sveučilišta)

Napomena:

U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih korisničkih podataka AAI@EduHr, molimo da se obvezno javi LDAP administratoru na matičnom visokom učilištu. Kontakti LDAP administratora visokih učilišta objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Natječaj je otvoren 12. siječnja, a prijave se zaprimaju zaključno s 12. veljače 2016. godine u 14:00 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascem od strane matičnog visokog učilišta kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Više detalja o natječaju vidjeti na linku.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu