Homepage > Competitions > Scholarships of city Split for social support students

Baza natječaja

Scholarships of city Split for social support students

Deadline: 31.05.2016.

Scholarship administrator: Grad Split
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

U školskoj/akademskoj 2015./2016. godini Grad Split dodjeljuje stipendije novim korisnicima iz socijalno ugroženih obitelji koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  •  učenik srednje škole/ student i jedan roditelj, udomitelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto 3 (tri) godine do dana objavljivanja poziva
  •  obitelj učenika/ studenta ima rješenje Centra za socijalnu skrb Split o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, ili je učenik, odnosno student dijete samohranog roditelja prema odredbi pojma samohranosti iz članka 6. st. 1. točke 4. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 22/14, 49/14 i 34/15),
  •  učenik, odnosno student je redovno upisan u tekuću školsku/ akademsku godinu,
  •  učenik, odnosno student ne prima stipendiju za školovanje po drugoj osnovi.

Prijava na ovaj Poziv podnosi se na obrascu koji se može predići na mrežnoj stranici ili u Gradu Splitu svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 sati. Prijava se upućuje preporučenom poštom na adresu Grad Split - Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, 21000 Split - Obala kneza Branimira 17, s naznakom „Prijava za dodjelu stipendije”, a može se i osobno predati u Centralnoj pisarnici Grada Splita na istoj adresi.

Rok za prijavu na ovaj poziv istječe zaključno s 31. svibnja 2016.
 

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu