Homepage > Competitions > Sedam IT STIPEndija

Baza natječaja

Sedam IT STIPEndija

Deadline: 28.10.2021.

 

Sedam IT STIPEndija*

Osnovne informacije

 • Rok za prijavu: 28.10.2021.
 • Rok odabira: 15.11.2021.
 • Razina studija: Preddiplomski i diplomski
 • Područje studiranja: FER (Zagreb), FOI (Varaždin), FERIT (Osijek), FESB (Split), UNIRI (Rijeka), UNIDU (Dubrovnik)
 • Vrsta stipendija: djelomična
 • Mjesto studiranja: Zagreb, Varaždin, Osijek, Split, Rijeka, Dubrovnik
 • Broj stipendija: minimalno jedna

Opći uvjeti za studente kandidate:

 • državljani Republike Hrvatske
 • redovni upis preddiplomskog i diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili UNIDU-a u Dubrovniku (prednost imaju studenti smjera Primijenjeno/poslovno računarstvo)
 • prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju iznad 3,00
 • aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu
 • iskazan interes za rad u ICT poduzećima 
 • nisu korisnici druge stipendije po istoj osnovi.

Pogodnosti za odabrane studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu minimalno 1.600 KN neto u periodu od 15.11.2021. do 15.11.2022. ili do završetka studija
 • mogućnost produženja perioda stipendiranja
 • mogućnost učenja u praktičnoj okolini (interni seminari ili praksa po dogovoru)
 • mogućnost zapošljavanja nakon završetka fakulteta.

Prijava se treba sastojati od:

 • životopisa s uključenim opisom preferencija kandidata (u kojem području bi želio/željela raditi)
 • ovjerenog prijepisa ocjena svih položenih ispita u dosadašnjem studiranju
 • e-Zapisa o statusu studenta (e-Građani)
 • kopije domovnice
 • izjave studenta da nije korisnik druge stipendije po istoj osnovi

Postupak odabira:

 • do 28.10.2021.: zaprimanje prijava kandidata
 • do 03.11.2021.: selekcija – 1. krug 
 • (prolaze studenti čija prijava zadovoljava zadane uvjete)
 • do 11.11.2021.: selekcija – 2. krug
 • (prolaze studenti koji zadovolje selekcijski intervju i/ili psihološku evaluaciju)
 • do 15.11.2021.: potpisivanje ugovora o stipendiranju s odabranim kandidatima

Prednost kod odabira imaju sljedeći studenti, pod uvjetom da su uspješno prošli 1. i 2. krug selekcije:

 • s višom prosječnom ocjenom 
 • s mjestom rođenja iz Slavonskog Broda
 • slabijeg socijalnog statusa, što se dokazuje potvrdama o zadnjoj plaći i/ili nezaposlenosti za zadnji mjesec od oba roditelja.
 • prednost imaju studenti 1. ili 2. godine diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili UNIDU-a u Dubrovniku (prednost imaju studenti smjera Primijenjeno/poslovno računarstvo)

Sedam IT d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo odstupiti od navedenih uvjeta prilikom odabira kandidata, uvažavajući specifičnost svake pojedine prijave. Obveze odabranih studenata:

 • potpisivanje Ugovora o stipendiranju te poštivanje njegovih odredbi.

*Sedam IT STIPEndija utemeljena je kao uspomena na dragoga kolegu, prijatelja i suvlasnika tvrtke Sedam IT d.o.o. Stjepana Daidžića, tragično preminulog 29. rujna 2007. godine u Zagrebu, koji je svojom dobrotom, znanjem, karizmom, veselošću, razigranošću, upornošću i vizionarstvom trajno ostavio trag na sve ljude s kojima je živio i radio.  
Stjepan Daidžić rodio se u Slavonskom Brodu 17. studenog 1970. godine, gdje je polazio osnovnu i srednju školu, a nakon toga u Zagrebu upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva, koji je završio u roku i s izvanrednim uspjehom. Poslovnu karijeru je započeo kao sistem inženjer u tvrtki INFOnet projekt d.o.o., nastavio u Combisu d.o.o., a najveće poslovne uspjehe ostvario u firmi Sedam IT d.o.o., kao direktor Sektora mrežnih tehnologija i suvlasnik firme. Od početka karijere fokus njegovog zanimanja bile su CISCO tehnologije, te je pored niza certifikata 2002. godine certificiran i za prestižni CCIE (#10866, Routing&Switching). Sjepan je iza sebe ostavio suprugu Snježanu i kći Laru.

Za sve ostale informacije pogledajte na: https://www.sedamit.hr/o-nama/stipendije

 

 

Previous year's competition

Sedam IT STIPEndija (2020)
Sedam IT Scholarship (2018)
Sedam IT STIPEndija (2015)
Sedam IT STIPEndija (2014)
Sedam IT STIPEndija (2012)
Sedam IT STIPEndija (2011)
Sedam IT STIPEndija (2010)
Sedam IT STIPEndija (2009)
Sedam IT STIPEndija (2008)

 

 

 

Visit www.ceu.hu