Homepage > Competitions > Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2022./2023.

Baza natječaja

Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2022./2023.

Deadline: 12.11.2021.

 

Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, pozivaju na podnošenje prijava za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2022./2023.

Hrvatskim državljanima dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:

  1. stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, namijenjene su diplomiranim (MA) kandidatima;
  2. stipendije za doktorske studije, namijenjene su diplomiranim (MA) kandidatima;
  3. stipendije za poslijedoktorske studije, namijenjene su kandidatima koji su stekli ili će steći akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju između 31. prosinca 2018. i 31. srpnja 2022. godine;
  4. stipendije za umjetničke smjerove, namijenjene su diplomiranim (BA) kandidatima za prvi (inicijalni) diplomski (master) studij na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti.

Natječajnu dokumentaciju, koja uključuje prijavne obrasce, zainteresirani kandidati trebaju zatražiti od Veleposlanstva Švicarske Konfederacije.

Osoba za kontakt je gosp. Pero Katušić, tel.: +385 1 487 88 16, e-adresa: pero.katusic@eda.admin.ch.

Uz prijavne obrasce, dostupne pri Veleposlanstvu Švicarske Konfederacije, prijavi je potrebno priložiti ispunjen i otisnut on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a.

Prijavu, s potpunom dokumentacijom na jednome od jezika: njemačkome, francuskome, talijanskome ili engleskome, treba poslati u dva primjerka (jedan primjerak s originalnim dokumentima i jedan s preslikama) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska ulica 26, 10000 Zagreb,
s naznakom: „Za stipendije Švicarske“.

Rok za podnošenje prijave na natječaj za stipendiju je 12. studenoga 2021. godine.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na elektroničku adresu: bilaterala@mobilnost.hr.

Detaljne informacije dostupne su u priloženim dokumentima na engleskome jeziku i na mrežnoj stranici Državnog tajništva za obrazovanje i znanost Švicarske.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu