Homepage > Competitions > Stipendije Vlade Crne Gore za akademsku godinu 2010./2011.

Baza natječaja

Stipendije Vlade Crne Gore za akademsku godinu 2010./2011.

Deadline: 20.05.2010.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: undergraduate, postgraduate, doctoral
Field of study: not defined
Place of study: Montenegro

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija za preddiplomski/diplomski i poslijediplomski studij i studijske boravke
u Crnoj Gori za akademsku godinu 2010./2011.

Šest (6) stipendija za preddiplomski/diplomski i poslijediplomski studij u trajanju od najmanje 1 godine do najviše 3 godine (kandidati koji se prijavljuju za preddiplomske studije trebaju biti upisani najmanje u drugu godinu studija akademske godine 2010./2011.).
Osam (8) mjeseci stipendija za studijske boravke u trajanju od 1 do 2 mjeseca za studente diplomskog, poslijediplomskog/doktorskog studija.

Stipendija obuhvaća:

 • studij oslobođen plaćanja školarine za sve oblike studija i usavršavanja navedene u ovom programu
 • mjesečni iznos utvrđen za tekuću godinu odlukom nadležnog ministarstva
 • subvencionirani smještaj u studentskom domu
 • subvencioniranu prehranu u studentskom restoranu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pokrit će putne troškove do odredišta i natrag.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • popunjen prijavni obrazac
 • životopis
 • uvjerenje o položenim ispitima uz potvrdu o prosječnoj ocjeni za kandidate koji se prijavljuju za preddiplomski studij
 • ovjerenu kopiju diplome o završenom studiju i potvrdu o upisu na poslijediplomski studij (ako je studij upisan) za kandidate koji se prijavljuju za poslijediplomski studij
 • potvrdu o upisu na preddiplomski/diplomski, poslijediplomski/doktorski studij na visokoškolskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj za kandidate koji se prijavljuju za studijski boravak
 • prihvatno pismo visokoškolske ustanove ili znanstvenog instituta u Crnoj Gori
 • dvije fotografije (dimenzije kao za putovnicu)
 • dva pisma preporuke
 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice.

Cjelokupnu dokumentaciju u dva primjerka potrebno je dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Upravi za međunarodnu suradnju i europske integracije do 20. svibnja 2010. godine.

Adresa:
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Kontakt: 01/4594 354
bilaterala@mzos.hr

 

Materials

Prijavni obrazac (129 kb)

 

 

 

Visit www.ceu.hu