Homepage > Competitions > Stipendije Zaklade PRSTEN

Baza natječaja

Stipendije Zaklade PRSTEN

Deadline: 28.10.2009.

Scholarship administrator: Udruga bosanskih Hrvata
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Bosnia and Herzegovina, Croatia

 

Udruga bosanskih Hrvata Prsten, osnivanjem Zaklade Prsten, danas aktivno skrbi o 60 učenika i studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine,  te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i dobivaju njene stipendije.

U skladu s tim, a s obzirom da je s proteklom školskom/akademskom 2008/2009. godinom školovanje završilo sedam (7) učenika i studenata, Upravni odbor Zaklade Prsten, temeljem odluke od 28. rujna 2009. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu 7 stipendija učenicima srednjih škola i studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za školsku/akademsku 2009/2010. godinu.

 1. Visina stipendije iznosi 800,00 kn za učenike i 1500,00 kn za studente mjesečno (listopad - srpanj).
 2. Stipendije se dodjeljuju za skupine prema odvojenim rang listama i to:
  • učenici djeca smrtno stradalih i nestalih branitelja Hrvatskog vijeća obrane – 2 stipendije
  • studenti djeca smrtno stradalih i nestalih branitelja Hrvatskog vijeća obrane - 1 stipendija
  • učenici kojima je novčana pomoć potrebita - 2 stipendije
  • nadareni učenici, osim 1. razreda, s prosjekom ocjena 4,50 i više - 1 stipendija
  • nadareni studenti, osim 1. godine studija i apsolvenata, s prosjekom ocjena 4,00 i više - 1 stipendija.
 3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju općim uvjetima:
  • da su upisani kao redoviti učenici i studenti
  • da nisu (bez opravdanih razloga) ponavljali godinu
  • da nisu stariji od 26 godina
  • da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.
 4. Kandidati se biraju tako da se vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u višem razredu, godini studija i druga postignuća u školi i studiju.
 5. Rok za prijave na natječaj je 28. listopada 2009. godine. Prijava se podnosi na tipiziranom obrascu koji se može dobiti na web stranici Udruge Prsten (www.udruga-prsten.hr) ili putem faksa 01/ 6133 797 uz prethodni zahtjev na telefon: 01/6133 788, odnosno e-mail: prsten@udruga-prsten.hr. Prijavu popuniti točnim podacima.

  Uz prijavu se prilažu sljedeći dokumenti:
  • rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
  • potvrdu o prebivalištu
  • potvrdu škole, fakulteta o upisanoj školskoj, akademskoj (zimskom semestru) 2009/10. godini
  • ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u školskoj/akademskoj 2008/09. godini
  • izjavu o članovima kućanstva (kućnoj listi), osim kandidati za stipendije u skupinama pod 2. e) i f)
  • potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohodka u 2008. godini za sve članove kućanstva, osim kandidati za stipendije pod 2. e) i f) (ako se kod porezne uprave ne vodi jedinstvena evidencija dohodka za sve članove kućanstva, tada priložiti za sve punoljetne članove i potvrdu o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2008. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2008. godini)
  • dokaz o statusu djeteta smrtno stradalog ili nestalog branitelja Hrvatskog vijeća obrane
  • kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, postignućima u školi, studiju, znanstveno-stručnim radovima, nagradama) ako u prijavi traži da se uzmu u razmatranje.

   Prijavu s dokumetnima slati isključivo poštom preporučeno na adresu:

   ZAKLADA PRSTEN
   “NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
   Ulica  Grada Vukovara 235
   10 000 Zagreb

    
 6. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 18. studenog 2009. godine na web stranici Udruge Prsten i u tisku.
 7. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.
 8. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Materials

Prijavni obrazac (300 kb)

 

Previous year's competition

Stipendije Zaklade PRSTEN (2008)
Stipendije Zaklade PRSTEN (2007)

 

 

 

Visit www.ceu.hu