Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > Grad Rijeka

Grad Rijeka

Grad Rijeka

Grad Rijeka

Stipendije Grada Rijeke

O nama

Grad Rijeka od svog osnutka sustavno ulaže u obrazovanje mladih, studenata i učenika. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju darovitih učenika i studenata, učenika i studenata koji primaju stipendije prema socijalnom kriteriju te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time Grad Rijeka potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih

Kontakt

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Trpimirova 2, 51000 Rijeka
Tel: 051/209-572
Fax: 051/209-561
URL: http://www.rijeka.hr
E-mail: skolstvo@rijeka.hr

Programi stipendiranja

Grad Rijeka već dugi niz godina dodjeljuje stipendije i to učenicima i studentima sa područja grada Rijeke temeljem odluka o stipendiranju kojima se utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija. Stipendije Grada Rijeke dodjeljuju se na temelju javnog natječaja objavljenog na početku akademske godine na mrežnim stranicama Grada www.rijeka.hr.

Grad Rijeka dodjeljuje sljedeće stipendije:

Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja.

Grad Rijeka nastoji omogućiti učenicima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa da završe svoje formalno obrazovanje, srednju školu ili studij te na taj način ostvare osnovne preduvjete za uspješan ulazak na tržište rada.

Stipendiraju se redoviti studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, temeljem podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda državne uprave i potreba u ustanovama Grada.

Osim gore navedenih programa, Grad Rijeka se od 2010. godine uključuje u akciju „Solidarnost za Vukovar“ i temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara izdvaja sredstva za stipendiranje deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara.

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2018.