Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > Grad Rijeka

Grad Rijeka

Grad Rijeka

INFO

Programi stipendiranja

Grad Rijeka osigurava sredstva za ukupno 160 stipendija godišnje i to su:

  • 120 stipendija za darovite učenike i studente;
  • 10 stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja;
  • 20 stipendija za učenike i studente prema socijalnom kriteriju;
  • 10 stipendija za vukovarske studente u sklopu akcije „Solidarnost za Vukovar“.

Grad Rijeka već dugi niz godina dodjeljuje stipendije i to učenicima i studentima s područja grada Rijeke temeljem odluka o stipendiranju kojima se utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija. Stipendije Grada Rijeke dodjeljuju se na temelju javnog natječaja objavljenog na početku akademske godine na mrežnim stranicama Grada www.rijeka.hr.

Grad Rijeka dodjeljuje sljedeće stipendije:

Dodjeljuju se još od davne 1993. Dodjelom stipendija Grad ostvaruje jedan od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih. Temeljni kriterij za izbor korisnika stipendije je darovitost. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja. Stipendija se dodjeljuje korisniku stipendije za jednu školsku/akademsku godinu. Ukoliko se školuje u Rijeci, student ili učenik koji ostvari pravo korištenja stipendije, u akademskoj / školskoj godini primit će 9 mjesečnih stipendija u iznosu od 850,00 kuna mjesečno. Ako se školuje izvan Rijeke, primit će 9 mjesečnih stipendija u iznosu od 1.100,00 kuna mjesečno.

Grad Rijeka nastoji omogućiti učenicima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa da završe svoje formalno obrazovanje, srednju školu ili studij te na taj način ostvare osnovne preduvjete za uspješan ulazak na tržište rada. Dodjeljuje se 12 mjeseci, a iznosi 850,00 kuna mjesečno.

Od akademske godine 2010./2011. Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Temeljem podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije i potreba u ustanovama Grada Rijeke, donosi se Odluka o deficitarnim zanimanjima za nadolazeću školsku/akademsku godinu. Stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja traje 9 mjeseci, a iznosi 1.100,00 kuna mjesečno. Korisnik zadržava pravo stipendiranja do kraja studiranja uspješnim završetkom studijske godine.

Osim gore navedenih programa, Grad Rijeka se od 2010. godine uključuje u akciju „Solidarnost za Vukovar“ i temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara izdvaja sredstva za stipendiranje deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. U sklopu akcije “Solidarnost za Vukovar” Grad Rijeka od 2010. godine godišnje stipendira  vukovarske studente, na taj im način omogućujući lakši nastavak akademskog obrazovanja. Grad Rijeka iz svog proračuna Gradu Vukovaru svake godine osigurava novčana sredstva za 10 studenata i to 800,00 kn po studentu, 10 mjeseci godišnje. Grad Vukovar isplaćuje sredstva odabranim studentima te, u skladu s Odlukom o stipendiranju studenata i potpisanim ugovorima sa studentima, prati tijek njihovog školovanja tijekom razdoblja stipendiranja.

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2020.