Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > Ministarstvo obrane RH

Ministarstvo obrane RH

Ministarstvo obrane RH

Program kadet - vojni pilot

Kadet - vojni pilot je stipendist Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s Ministarstvom obrane (MORH) o školovanju, odnosno stipendiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, sukladno natječaju koji raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku.   

Školovanje kadeta-vojnog pilota na fakultetu odvija se prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za OSRH.        

Tijekom studiranja kadetima je osigurana stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema, te naknada putnih troškova.

Uvjeti za prijam

Kandidat koji želi postati kadet-vojni pilot mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • najviše navršenih 22 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj
  • završena četverogodišnja srednja škola
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2.  Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 
  • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda
  • ocjena sposoban na Selekcijskom letenju
  • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija.

Više o prijavi, tijeku aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH te profesionalnom razvoju možete pročitati ovdje.

Detaljne informacije o programu Kadet-vojni pilot možete dobiti u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu na tel.: +385 (0) 1 48 61 024 i e-mail: infohrz@morh.hr. te na stranicama:https://vojnipilot.hr/ i https://www.morh.hr/karijera-u-morh-u-kadet/.


MORH na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja 2019. u Zagrebu.

Vojni studijski programi

Ako se želite školovati kao stručni kadar za Oružane snage RH, upišite studijske programe za potrebe OSRH: preddiplomski studijski program Vojno vođenje i upravljanje ili Vojno inženjerstvo ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo.

Vojni studiji su namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH (OSRH). Razvijeni su u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, a prvostupnike i magistre po završetku ovih studija čeka siguran posao u postrojbama OSRH, na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Preddiplomski studijski programi VViU i VI traju četiri godine, a programi se, svaki pojedinačno, vrednuju s 240 ECTS bodova, dok integrirani preddiplomski i diplomski studij VP traje 10 semestara ili 5 godina i njegovim završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova. Vojno obučni sadržaji provode se kroz vojne kampove i vojno-stručnu praksu. Studenti preddiplomskog sveučilišnog studija VI i VViU mogu nakon završenog preddiplomskog studija upisati diplomski studij VI i VViU.

Studentima su osigurani stipendija, smještaj i prehrana, obvezna literatura, vojna odora i sportska oprema i naknada putnih troškova.

Nastava za smjerove VViU i VI se izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske. Nastava za studij Vojno pomorstvo se izvodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima Vojarne „Admiral flote Sveto Letica-Barba”– Pomorske baze „Lora” u Splitu te na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Upisna kvota za ak. godinu 2020./2021. za studij VI iznosi 70 kadeta, za studij VViU 40 kadeta, a za studij VP 20 kadeta.

Studij vojnog vođenja i upravljanja (VViU)

Studij vojnog vođenja i upravljanja (VViU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Nositelj studija za Vojno vođenje i upravljanje je Fakultet političkih znanosti.

Nakon završetka preddiplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje, stječe se akademski naziv prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja, a nakon završetka diplomskog studija VViU akademski naziv magistar vojnog vođenja i upravljanja.

Studij Vojno inženjerstvo (VI)

Studij vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).

Nositelj studija za vojno inženjerstvo je Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Nakon završetka preddiplomskog studija Vojno inženjerstvo stječe se akademski naziv prvostupnik inženjer vojnog inženjerstva, a nakon završetka diplomskog studija VI akademski naziv magistar inženjer vojnog inženjerstva.

Studij Vojno pomorstvo (VP)

Studijski program Vojno pomorstvo (VP) omogućuje stjecanje teorijskih i praktičnih znanja važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Namijenjen je obrazovanju budućih časnika Hrvatske vojske, ali i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova.

Završetkom ovog studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva.

Uvjeti za upis

Uz kriterije uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi, kandidati za sva tri studijska smjera trebaju ispuniti i određene zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije, nužne za časničko zvanje.

Nakon upisa, a prije početka nastave, studenti koji upišu vojne studije bit će pozvani na Pripremni kamp, na kojem će se upoznati s radom Oružanih snaga RH.

Profesionalni razvoj

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Dodatne informacije:

Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji       
Sveučilište u Splitu - Vojno pomorstvo
Ministarstvo obrane - Studijski programi

Kontakt informacije:

Detaljne informacije o vojnim studijskim programima možete dobiti na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na tel. 01/3786 666 i 01/3784-173 i e-mail: jasna.hizar@morh.hr te na Sveučilištu u Splitu na tel.: 021/558 213 ili e-mail: vojno.pomorstvo@unist.hr.

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2020.