Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

           

Svojim znanjem – uz našu stipendiju,  unaprijedi i ti gospodarski razvoj  Primorsko-goranske županije

Primorsko - goranska županija sveučilišna je regija koja prepoznaje  znanje kao temelj konkurentnosti razvoja, stoga od svog osnutka sustavno ulaže u obrazovanje mladih, studenata i učenika. Jedan od načina na koji Primorsko-goranska županija prati razvoj obrazovanja je i putem Programa stipendiranja studenata deficitarnih zanimanja u posljednjih dvadesetak godina.

Program stipendiranja studenata deficitarnih zanimanja uveden  je 1994. godine.

Stipendije se dodjeljuju samo redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, do stjecanja statusa apsolventa. Isplaćuju za razdoblje od deset mjeseci za akademsku godinu u visini od 1.000,00 kn mjesečno.

Deficitarnost zanimanja utvrđuje se svake godine temeljem podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalnog ureda Rijeka, mišljenja Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, očitovanja nadležnog tijela Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i  iskazanim potrebama za određenim kadrovima pravnih osoba s područja Primorsko-goranske županije.

Natjecati se mogu studenti:

  • koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije,
  • koji su posljednje dvije godine školovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.

Molbe za dosjelu stipendija podnose se na natječaj koji raspisuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje tijekom mjeseca studenog tekuće godine.

Odluka o dodjeli stipendija donosi se temeljem rang liste kandidata koja se izrađuje prema broju bodova, a na osnovi sljedećih kriterija:

·         uspjeha u obrazovanju,

·         iskazane darovitosti u funkciji struke – sudjelovanja na natjecanjima i smotrama tijekom srednjoškolskog školovanja, socijalnog statusa.

Stipendist koji redovito završi godinu studija u kojoj je primao stipendiju ima pravo na nastavak primanja stipendije i za narednu (višu) godinu studija uz uvjet da je u prethodnoj godini studija ostvario prosjek ocjena od najmanje 3,00.

U akademskoj 2016./2017. godini stipendirano je 36 studenata deficitarnih zanimanja.

Kontakt i informacije:

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Slogin kula 2, 51 000 Rijeka

Tel.:051 351- 965

marin.skopac@pgz.hr

www.pgz.hr

            

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2018.