Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > University of Rijeka

University of Rijeka

University of Rijeka

O nama

Povijest riječkog visokog školstva započela je u 17. stoljeću, a osnutkom Sveučilišta u Rijeci 1973. godine višestoljetna tradicija visokoga školstva dobiva svoj formalni ustroj. Sveučilište u Rijeci u svojem sastavu ima jedanaest fakulteta, jednu akademiju, četiri odjela, dva sveučilišna studija, Sveučilišnu knjižnicu, Studentski centar, Zakladu Sveučilišta te niz centara i zajedničkih službi. Sveučilište danas ima oko 17.000 studenata, preko 2.000 djelatnika, a u 90.000 m2 korisne površine Kampusa dosad je uloženo preko 137 milijuna eura.

Stipendije i potpore

Sveučilište u Rijeci razvilo je sustav stipendiranja, potpora i kreditiranja studenata kao neodvojivi dio suvremenog visokoškolskog obrazovanja s ciljem povećanja pristupa mladih visokom obrazovanju, poboljšanja uspješnosti studiranja i znanstvenog istraživanja te potpore strateškim i razvojnim ciljevima Sveučilišta. U tu svrhu Sveučilište u Rijeci raspisuje natječaje  za stipendije i financijske pomoći na koje mogu konkurirati studenti preddiplomskih, integriranih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Uspješnim redovitim studentima svake se godine dodjeljuje 100 stipendija za izvrsnost, a kroz program Fonda „Aleksandar Abramov“ mogućnost stipendiranja i financijskih pomoći imaju i studenti slabijeg socioekonomskoga statusa, studenti roditelji, studentima s invaliditetom i dr.

Kontakti i informacije 
Sveučilište u Rijeci
www.uniri.hr
Centar za studije
Ulica Radmile Matejčić 3, Rijeka
Tel: 051 584 853, 051 584 854
e-adresa: studiji@uniri.hr

Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci

Za program kreditiranja mogu konkurirati svi studenti, državljani Republike Hrvatske, koji studiraju na sve tri razine studija Sveučilišta u Rijeci ili na studijskim programima drugih sveučilišta koji se ne izvode na riječkome Sveučilištu, a imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije.

Nudimo dvije vrste kredita: kredit za pokrivanje troškova života, mjesečno od 70 do 300 eura, te kredit za pokrivanje troškova školarine – u visini školarine institucije koju student pohađa, najviše 20.000 eura.

Kontakti i informacije
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
tel: 051 406 571
e-adresa: krediti@uniri.hr

Međunarodna razmjena studenata

Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od 2009./2010., a kroz deset akademskih godina više od 1400 studenata i 500 članova osoblja Sveučilišta sudjelovalo je u programu. Sveučilište je od 2011. g., od kada je Hrvatska u potpunosti uključena u program, ugostilo više od 1300 dolaznih Erasmus studenata i 500 dolaznih članova osoblja.

Sveučilište u Rijeci sklopilo je 620 Erasmus ugovora o suradnji s visokoškolskim institucijama u Europi. Spomenutim ugovorima predviđeno je preko tisuću tristo slobodnih mjesta na inozemnim institucijama za studente Sveučilišta u Rijeci te isto toliko za strane Erasmus studente na Sveučilištu u Rijeci. Sveučilište dva puta godišnje organizira Erasmus natječaje za mobilnost studenata (studij i praksa) te nastavnog i nenastavnog osoblja (održavanje nastave i stručno usavršavanje).

Kontakti i informacije
Sveučilište u Rijeci
Ured za međunarodnu mobilnost
Ulica Radmile Matejčić 3, Rijeka
tel: 051 584 840
e-adresa: international@uniri.hr

Cjeloživotno obrazovanje

Sveučilište u Rijeci i njegove sastavnice izvode veći broj različitih neformalnih programa cjeloživotnog obrazovanja. Više informacija o programima cjeloživotnog obrazovanja moguće je pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Kontakti i informacije
Sveučilište u Rijeci
Ured za cjeloživotno obrazovanje
Radmile Matejčić 3, RijekaTel: 051 584 852
e-adresa: cjelozivotno@uniri.hr

Studentski kulturni centar

SKC Sveučilišta u Rijeci osnovan je krajem akademske godine 2012./2013. s ciljem stvaranja novog okvira za promišljanje kulturne produkcije i stvaranja kulturne politike posebno usmjerene na studentsku i mladu populaciju te na nezavisnu kulturnu scenu.

SKC u suradnji s udrugama civilnog sektora organizira vlastite kulturne projekate (glazbeni festival Impulse, Međunarodni studentski filmski festival STIFF, Međunarodnu smotru glumačkih akademija), te producira program Galerije SKC, a svake se godine putem natječaja daje i potpora studentskim projektima iz područja kulture i umjetnosti. SKC za svoje projekte često traži kreativne, poduzetne i vrijedne studentice i studente koji će postati dio njegovog produkcijsko-organizacijskog tima, posebice za festivale.

Kontakti i informacije
Sveučilište u Rijeci
Studentski kulturni centar
Radmile Matejčić 3, Rijeka
Tel: 051 584 860
e-adresa: skc@uniri.hr
www.skc.uniri.hr
 

Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra

Od 2014. godine Ured za karijere je, uz Psihološko savjetovalište i Ured za studente s invaliditetom, sastavnica Sveučilišnog savjetovališnog centra (SSC) koji djeluje s ciljem pružanja različitih oblika besplatne stručne pomoći i podrške studentima i djelatnicima riječkog Sveučilišta.

Ured za karijere SSC-a namijenjen je pružanju usluga koje će studentima omogućiti upoznavanje s različitim mogućnostima profesionalnog razvoja te stjecanje znanja i vještina koje su im potrebne za uspjeh na radnim mjestima budućnosti i ostvarenje vlastitih profesionalnih potencijala. Razvoj vještina upravljanja karijerom te povećanje zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada ostvaruje se kontinuiranim provođenjem:

  • Savjetodavnih aktivnosti - individualno, grupno i online savjetovanje s ciljem pružanja podrške razvoju karijernog samopoimanja, postavljanju karijernih ciljeva, istraživanju karijernih mogućnosti te ostvarenju kontakata s potencijalnim poslodavcima;
  • Informativnih aktivnosti - pružanje informacija o tržištu rada, organizacija stručne prakse, organizacija događaja namijenjenih razmjeni iskustava alumnija i studenata;
  • Edukativnih aktivnosti - provođenje radionica, predavanja i organizacija tribina namijenjenih razvoju komunikacijskih vještina te vještina upravljanja karijerom;
  • Istraživačkih aktivnosti - sustavno praćenje poduzetničkih sklonosti i namjera te praćenje zapošljavanja bivših studenata Sveučilišta u Rijeci.

Kontakti i informacije
Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra
Radmile Matejčić 3, Rijeka
www.ssc.uniri.hr
Tel: 051 584 757
e-adresa: karijere@uniri.hr

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana je 2003. godine s ciljem prikupljanja sredstava i kontinuiranog ulaganja i dugoročnog planiranja razvoja Sveučilišta, ali i šire zajednice. Svrha Zaklade ogleda se i u promociji ideje zakladništva i filantropije, te povezivanja sveučilišne zajednice s lokalnom i regionalnom. Zaklada provodi natječajnu djelatnost putem koje podupire izdavačku djelatnost, studentske projekte i usavršavanja, organizaciju i sudjelovanje na znanstvenim skupovima, znanstveno - istraživačku djelatnosti studenata (fond SIZIF), nagrađuje uspješne primjere transfere znanja, te najzaslužnije umjetnike i znanstvenike.

Zaklada provodi i niz programa i projekata, okruglih stolova, foruma, radionica, humanitarnih i volonterskih akcija te javnih kampanja u području međusektorske suradnje, ravnopravnosti spolova, održivog razvoja, obrazovanja, mladih i filantropije. Projekt kojeg vrijedi istaknuti je Realizator - sveučilišno case study natjecanje koje nastoji približiti studentima izazove poslovnog sektora. Radeći na stvarnim poslovnim slučajevima, studenti dobivaju mogućnost prethodno stečeno znanje prenijeti u praksu te razviti konkretne vještine potrebne na tržištu rada.

Kontakti i informacije
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, Rijeka
www.zaklada.uniri
tel: 051 406 575
e-adresa: zaklada@uniri.hr

Pristupanje internetskom sadržaju:
Facebook
Instagram
LinkedIn

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2020.