Homepage > Scholarships > Sveučilište u Rijeci

Baza stipendija

Sveučilište u Rijeci

Contacts
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Tel: 051/406-500
Fax: 051/216-671
URL: http://www.uniri.hr
E-mail: ured@uniri.hr
Contacts: Vesna Malenica
Tel: 051/406-550


Programs

Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci

„Solidarnost“ Fonda Aleksandar Abramov

Stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci

 

Open competitions

Currently there are no open competitions

Closed competitions archive
2019. | 2016. | 2015. | 2014. | 2012. | 2011. | 2008. | 2005.

 

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu