Homepage > Scholarships > Zadarska županija

Baza stipendija

Zadarska županija

Contacts
Božidara Petrinovića 8, 23 000 Zadar
Tel: 023 350 350
Fax: 023 350-452
URL: http://www.zadarska-zupanija.hr/
E-mail: zdzupanija-drustvene@zadarska-zupanija.hr
Contacts: Ivan Šimunić, prof.
Tel: 023 350-300


Programs

Subvencioniranje kamata učeničkih i studentskih kredita

 

Open competitions

Currently there are no open competitions

 

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu