Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba

Rok za prijavu: 12.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje, sport
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2008./2009.

28.10.2008

Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07 i 9/08),

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2008./2009.

 1. Za akademsku godinu 2008./2009. dodijelit će se najviše 75 stipendija studentima visokih učilišta u Gradu Zagrebu, koja imaju sjedište na području Grada Zagreba. 
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
  • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija;
  • da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog, četvrte ili više godine dodiplomskog studija ili da su studenti diplomskog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00;
  • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje od dana upisa u program za koji se podnosi molba za Stipendiju;
  • da su državljani su Republike Hrvatske;
  • da nisu stariji od 25 godina.
 3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2008.
  Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 65% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2008. godine.
 4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.
 5. Natječaj traje 15 dana.

  Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u "Vjesniku" i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima” ili se predaju na istoj adresi u pisarnici, prizemlje.
   
  Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica 25, soba 66, III. kat.
   
  Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:
  1) rodni list (presliku)
  2) domovnicu (presliku)
  3) uvjerenje o prebivalištu
  4) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2008./2009.
  5) prijepis ocjena svih završenih godina studija
  6) dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima (potvrda profesora), sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima, te o vrijednim priznanjima
  7) potvrdu o upisu na drugi studij različite struke i prijepis ocjena
  8) životopis.
 6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi. 
 7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.
 8. Nakon završetka redovnog školovanja stipendist je dužan raditi na području Grada Zagreba, odnosno Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.
  Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako u roku od 3 mjeseca od dana završetka školovanja ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

Rok za podnošenje molbi je 12. studenoga 2008.

 

Materijali

Obrazac molbe (23 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu