Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Bakra

Baza natječaja

Stipendije Grada Bakra

Rok za prijavu: 07.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Bakar
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2008./2009. g.

Grad Bakar objavljuje  natječaj za dodjelu stipendija uspješnim studentima i učenicima za školsku/akademsku godinu 2008./2009.g.

Stipendije za studente i učenike srednjih škola

Na stipendiju imaju pravo redoviti studenti po uvjetom da su:

 • državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje godinu dana prije podnošenja prijave,
 • da nisu stariji od 27 godina,
 • da se upisuju redovito u iduću godinu studija,
 • da ostvare prosjek ocjena položenih ispita 4.00 ili više na prethodnoj godini studija,
 •  studenti 1. godine studija stječu pravo na stipendiju ako su ostvarili izvrstan uspjeh na kraju svakog razreda srednje škole, te na ispitu zrelost, ili su pak bili oslobođeni polaganja ispita zrelosti.

Na stipendiju imaju pravo učenici srednjih škola pod uvjetom da su:

 • državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Bakra najmanje godinu dana prije podnošenja prijave,
 • da se redovito upisuju u II. III. i IV. razred srednje škole,
 • da su u I., II. i III. razredu ostvarili uspjeh od 4,5 i više.
 • Prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u II., III i IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe.

Zapaženim uspjehom na natjecanjima smatra se plasman kandidata za stipendiju od 1. do 3. mjesta na županjskom natjecanju ili od 1. do 5. na mjesta na državnom natjecanju.

Na stipendiju imaju pravo studenti i učenici srednjih škola čije su obitelji korisnici Socijalnog programa Grada Bakra, pod uvjetom da su na prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena 3,0 i više.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti podatke o uspjehu na kraju svake prethodne školske ili akademske godine, te rješenja o korištenju prava iz Socijalnog programa Grada Bakra ili potvrdu Ureda gradonačelnika da je obitelj podnositelja zamolbe korisnik Socijalnog programa.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno u pisarnicu Grada Bakra ili poštom na adresu Grada Bakra:, p.p.6 51222 Bakar

Natječaj je otvoren 30 (trideset) dana od objave u novinama. Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradsko poglavarstvo Grada Bakra.

Za više informacija posjetite web stranice.

 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu