Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vinkovaca

Baza natječaja

Stipendije Grada Vinkovaca

Rok za prijavu: 14.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Vinkovci
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za stipendiju Grada Vinkovaca
za školsku godinu 2008/2009.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju,
 • studenti redovno upisani u školskoj 2008/2009. godini,
 • studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području grada Vinkovaca u posljednje četiri godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • studenti koji nisu ponavljali školsku godinu, 
 •  studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,
 • studenti koji su upisali prvu godinu, a koji su u četvrtoj godini srednje škole imali minimalni prosjek ocjena 4,50,
 • studenti upisanu u drugu, treću, četvrtu godinu i apsolventi koji imaju minimalni prosjek ocjena 2,50.


Osnovna mjerila za dodjelu stipendije:

 • deficitarnost zanimanja,
 • prosjek ocjena,
 • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva.

Pomoćna mjerila za dodjelu stipendije:

 • student bez oba roditelja,
 • obitelj s dva ili više studenta,
 • student bez jednog roditelja.

Na temelju prispjelih molbi za svaki pojedini studij studenti će se rangirati prema osnovnim mjerilima za dodjelu stipendije, ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, između njih se primjenjuju pomoćna mjerila za dodjelu stipendije.

Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 • Zamolbu
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću godinu
 • Prijepis ocjena dosadašnjih školskih godina za studente upisane u drugu, treću, četvrtu godinu i apsolvente
 • Prijepis ocjena četvrte godine srednje škole za studente upisane u prvu godinu studija
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu (tiskanica)
 • Socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva - Potvrde o visini dohotka za 2007.g. za sve punoljetne članove kućanstva
 • Vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta
 • Potvrde za pomoćna mjerila

Studenti kojima je dodijeljena stipendija u 2007/2008. godini, za dodjelu stipendije u 2008/2009. godini moraju priložiti:

 • Zamolbu
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću godinu
 • Vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca za školsku godinu 2008/2009. je 14.studenog 2008. na adresu: Gradsko poglavarstvo Vinkovci, Bana Jelačića 1, s naznakom "natječaj za stipendiju Grada Vinkovaca".

Cijeli tekst natječaja i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu