Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Splita

Baza natječaja

Stipendije grada Splita

Rok za prijavu: 14.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO POGLAVARSTVO

Raspisuje
N A T J E Č A J
Za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji

Pomoć za školovanje koju dodjeljuje Grad Split namijenjena je učenicima srednjih škola i studentima  iz socijalno ugroženih obitelji, a koji se školuju u Republici Hrvatskoj.

Za školsku godinu 2008./2009. odobreno je 30 učeničkih i 50 studentskih pomoći. Visina pomoći za školovanje u školskoj godini 2008./2009. za korisnike koji su uspješno završili prethodnu godinu školovanja iznosi:

 • za učenike srednjih škola koji se školuju
  u Splitu 600,00 kuna mjesečno
 • za učenike koji se školuju izvan Splita u
  Republici Hrvatskoj i za studente koji se
  školuju u Splitu 800,00 kuna mjesečno
 • za studente koji se školuju izvan Splita
  u Republici Hrvatskoj 1.000,00 kuna mjesečno

UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja u natječaju radi dobivanja pomoći za školovanje imaju učenici i studenti s područja Grada Splita koji se školuju u srednjim školama te redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj, a koji ispunjavaju ove uvjete:

 • da sudionici natječaja i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Splita najmanje 5 (pet) godina prije objavljivanja natječaja,
 • da su njihove obitelji korisnici pomoći od Centra za socijalnu skrb i to za:
  a) učenike srednjih škola- da je njihova obitelj korisnik stalne pomoći
  b) studente – da je njihova obitelj korisnik stalne pomoći, ili povremenih jednokratnih pomoći čija se primanja prema članovima kućanstva uklapaju u gradski cenzus.
 • da su uspješno završili prethodnu godinu školovanja,
 • da su redovno upisani u tekuću školsku godinu.

Prijava na natječaj  za dodjelu pomoći za školovanje podnosi se Gradskom poglavarstvu grada Splita, s naznakom “Prijava za dodjelu pomoći za školovanje”.

Prijava se upućuje preporučenom poštom, a može se i osobno predati Centralnoj pisarnici gradske uprave Grada Splita (Split, Obala kneza Branimira 17).

Prijava na natječaj može se podnijeti u roku 15 dana računajući od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 31.10.2008. godine

Ako uvjetima natječaja udovoljava veći broj kandidata – učenika prednost imaju kandidati upisani u višim razredima i sa višim prosjekom ocjena.

Ako uvjetima natječaja udovoljava veći broj kandidata-studenata prednost imaju kandidati čije obitelji primaju stalnu pomoć, kandidati na višim godinama studija i s višim prosjekom ocjena.

POTREBNE ISPRAVE:

 1. zamolba
 2. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog roditelja (izdaje MUP),
 3. potvrda Centra za socijalnu skrb da njihova obitelj koristi stalnu pomoć , ili jednokratnu novčanu pomoć.
 4. uz potvrdu Centra za socijalnu skrb da obitelj povremeno koristi jednokratne novčane pomoći, potrebno je dostaviti:  potvrdu o primanjima roditelja ukoliko su zaposleni,  odrezak mirovine, ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje.
 5. potvrda škole odnosno učilišta o uspjehu u prethodnoj godini školovanja, prosjek ocjena,
 6. potvrda škole odnosno učilišta o upisu u tekuću školsku godinu,
 7. domovnica za podnositelja prijave

Prijave dostavljene izvan roka ili bez potrebnih isprava neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku 30 (trideset) dana od dana zaključenja natječaja.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Splita (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu