Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom

Rok za prijavu: 13.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za stipendije studentima s invaliditetom 

Na temelju članaka 4. i članka 10. Odluke o Stipendiji Grada za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07),

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA S INVALIDITETOM ZA AKADEMSKU GODINU 2008./2009.

1. Za akademsku godinu 2008./2009, studentima će se dodijeliti najviše 10 stipendija. 

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su osobe s invaliditetom registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija;
 • da su redoviti studenti prve ili više godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija te četvrte ili više godine dodiplomskih studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
 • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje od dana upisa u program za koji se podnosi molba za Stipendiju;
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da nisu stariji od 26 godina.

3. Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2008.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini od 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2008. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su: invaliditet, težina oštećenja, uspjeh u studiju, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata, znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.

5. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u „Vjesniku" na adresu: Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom "za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom" ili se predaju na istoj adresi u središnju pisarnicu, prizemlje lijevo.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu podići u Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 252, II. kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:

 • rodni list (preslika); 
 • domovnicu (preslika); 
 • uvjerenje o prebivalištu;
 • potvrdu o upisu na studij akademske godine 2008./2009.;
 • prijepis ocjena svih završenih godina studija, odnosno preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente 1. godine studija;
 • nalaz, mišljenje ili rješenje o invaliditetu i težini oštećenja, dokaz o korištenju pomagala vezano za dokazana oštećenja, ostvarivanju prava na osobnu invalidninu, ostvarivanju prava na pomoć i njegu, postojanju potrebe stalnog liječenja ili rehabilitacije;
 • rješenje (presliku) ili potvrdu o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na stalnu pomoć, pravo na doplatak za pomoć i njegu, ako prima dječji doplatak ili zaštitni dodatak uz mirovinu ili prima materijalnu pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba;
 • dokaz o drugim socijalnim prilikama u kandidatovoj obitelji (ako kandidat živi u obitelji nezaposlenog samohranog roditelja ili ako su oba roditelja nezaposlena ili nema oba roditelja, ako je izdvojen iz obitelji temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, u slučaju teške bolesti u obitelji, bolesti kandidata);
 • dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima, sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima, te o vrijednim priznanjima tijekom studija, a studenti prve godine studija: dokaz o sudjelovanjima na državnim i međunarodnim natjecanjima, o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, te o drugim vrijednim nagradama i priznanjima za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja;
 • životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi.

7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objave natječaja, zaključno s 13. studenim 2008.

 

Materijali

Prijavni obrazac / Application form (52 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu