Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Splita

Baza natječaja

Stipendije Grada Splita

Rok za prijavu: 18.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

GRAD SPLIT

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata, i naknadi dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2008./2009

Stipendije dodjeljuje Grad Split, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima (20) i redovnim studentima osobitog uspjeha u školovanju (80), studentima poslijediplomskog studija (5) te učenicima (5) i studentima (5) - aktualnim vrhunskim sportašima.

VISINE STIPENDIJA:

 •  za učenike srednjih škola 600,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na fakultetima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna;
 •  za studente koji se školuju na fakultetima izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna;
 •  za studente poslijediplomskog studija iznos naknade dijela troškova školarine odrediti će se uvažavajući stvarne troškove studija i proračunske mogućnosti.

UVJETI NATJEČAJA:

STUDENTI

 • redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ( kod umjetničkih i deficitarnih zanimanja 4,00 ) i nalaze se od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
 • redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova i koji su od položenih ispita na svim prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00, a studenti deficitarnih zanimanja 3,50


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz Prijavu za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

 • Zamolbu;
 • Domovnicu;
 • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja zadnje tri godine, (za studente poslijediplomskog studija uvjerenje MUP-a o prebivalištu samo za podnositelja prijave);
 • Izjavu učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi ili izjavu da će prestati primati drugu stipendiju koju je do tada primao ako mu se odobri stipendija Grada;
 • Potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu 2008./2009;
 • Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, a za učenike srednjih škola prijepis ocjena prethodna dva razreda.
 • Za sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu (prvo,drugo i treće mjesto); ne starije od dvije godine.
 •  Potvrda fakulteta o mjestu na konačnoj listi upisanih studenata (za studente I. godine studija);
 • Potvrda kluba i nacionalnog sportskog saveza (za istaknute sportaše);
 • Preporuke dvaju sveučilišnih profesora (za poslijediplomski studij).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita, putem Centralne pisarnice Gradske uprave Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u roku od 10 dana (18.11.2008) od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 40 dana od dana zaključenja natječaja putem oglasne ploče Službe za prosvjetu i tehničku kulturu, Obala kneza Branimira 17 te na web stranici www.split.hr.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona 310-482 ili 310-106 ili na stranice grada

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu