Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Karlovačke županije

Baza natječaja

Stipendije Karlovačke županije

Rok za prijavu: 30.07.2009.

Kontakt institucija: Karlovačka županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u Jedinstvenom sustavu stipendiranja
Karlovačke županije u školskoj / akademskoj godini 2009/2010.

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
1.1. U Jedinstvenom sustavu stipendiranja Karlovačke županije sredstva za dodjelu stipendije pojedinom
korisniku stipendije osiguravaju:

 • Karlovačka županija, i grad ili općina s područja Karlovačke županije zajedno u visini od najmanje jedne polovine (50%) najnižeg mjesečnog iznosa stipendije,
 • Poslodavac u visini od najmanje jedne polovine (50%) najnižeg mjesečnog iznosa stipendije.


1.2. Visina mjesečne stipendije učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2009/2010. iznosi

 • 800,00 kuna za učenike srednjih škola
 • 1.400,00 kuna za studente veleučilišta i sveučilišta.


1.3. Osnovna prava i dužnosti korisnika stipendije u Jedinstvenom sustavu stipendiranja Karlovačke županije regulirana su Pravilnikom Jedinstvenog sustava stipendiranja Karlovačke županije.


1.4. Izbor korisnika stipendije vrši poslodavac temeljem popisa prijavljenih kandidata. Prije izbora korisnika stipendije poslodavac može postaviti kriterije za izbor korisnika stipendije, zatražiti stručnu obradu kandidata od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i razgovor s kandidatima.

2. UVJETI ZA SUDJELOVANJE
2.1. Na javni natječaj mogu se prijaviti:

 • učenici koji u školskoj godini 2008/2009. pohađaju 8. razred osnovne škole
 • učenici koji u školskoj godini 2008/2009. pohađaju srednju školu
 • studenti veleučilišta i sveučilišta
 • osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

2.4. Studenti veleučilišta i sveučilišta natječu se za stipendiju za zanimanje za koje se školuju ukoliko su poslodavci ponudili stipendiju za to zanimanje.


2.5. Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati prema trenutnom statusu su:

 • da imaju prebivalište na području Karlovačke županije
 • da imaju status redovnog učenika / studenta
 • da ne primaju stipendiju iz drugog izvora
 • pri upisu u prvi razred srednje škole nisu stariji od 16 godina
 • pri upisu u prvu godinu studija nisu stariji od 22 godine
 • nisu u radnom odnosu
 • nisu samozaposlene osobe

4. POSTUPAK PRIJAVE
4.1. Kandidati za dodjelu stipendije
podnose prijave na natječaj na za to predviđenom obrascu.
4.2. Rok za dostavu prijava je 30. srpnja 2009. godine na adresu:


Karlovačka županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, teh. kulturu, šport i informiranje
A. Vranyczanya 4
47000 Karlovac
S naznakom "Prijava za stipendiju"


4.3. Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

 • potvrdu o prebivalištu
 • rodni list
 • domovnicu
 • potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
 • prijepis ocjena / potvrdu o prosjeku prethodno završenog razreda škole / godine studija
 • potvrdu o statusu nezaposlene osobe pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje


4.4. Kandidati mogu prijavi priložiti preslike dokumenata, a izvornici moraju biti dostupni na zahtjev.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, teh. kulturu, šport i informiranje Karlovačke županije na telefon 666-191 te putem e-maila prosvjeta@kazup.hr  
Kandidati dodatne informacije mogu pronaći i na web stranici Karlovačke županije http://www.kazup.hr 


4.10. Tekst natječaja i obrazac prijave bit će objavljen na web stranici Karlovačke županije
www.kazup.hr i dnevnom tisku.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Karlovačke županije (2008)
Stipendije Karlovačke županije (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu