Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Delnice

Baza natječaja

Stipendije Grada Delnice

Rok za prijavu: 30.10.2009.

Kontakt institucija: Grad Delnice
Razina studija: preddiplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Delnica u školskoj godini 2009/2010.

1. Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima kao i učenicima i studentima sportašima (u daljnjem tekstu: Kandidatima), na osnovi kriterija propisanih odredbama Odluka o dodjeli istih.

2. Stipendije se dodjeljuju kandidatima koji uz Odlukama propisane kriterije, ispunjavaju sljedeće osnovne uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Delnica najmanje 5 godina prije dana podnošenja molbe,
 • da su redovni učenici ili studenti,
 • da su članovi sportske udruge čije je sjedište na području Grada Delnica, a iznimno, da su članovi sportske udruge sa sjedište izvan područja Grada Delnica ukoliko takva udruga ne djeluje na području Grada Delnica (samo za sportske stipendije).

3. Pravo na stipendije nemaju kandidati koji:

 • se školuju izvan područja Grada Delnica za programe koji se organiziraju i izvode u Srednjoj školi Delnice (za nadarene i socijalne),
 • su korisnici stipendija prema bilo kojoj drugoj osnovi (za sve),
 • su korisnici prava na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza ili nekog drugog prava Grada Delnica (za sve),
 • koji su apsolventi duže od godinu dana (za nadarene i socijalne),
 • koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju (za nadarene i socijalne),
 • čiji je uspjeh izražen prosjekom ocjena nižim od 4,50 odnosno 3,00 za nadarene (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa) odnosno čiji je prosjek manji od 3,00, za učenike i studente za socijalne.

4. Bodovanje kandidata vrši se sukladno odredbama kriterija propisanih Odluka i to:
I) za nadarene prema:
  a) uspjehu u školi, 
II) za socijalne prema:
  a) obiteljskim materijalnim prilikama,
  b) strukturi domaćinstva,
  c) stambenom statusu te
  d) zdravstvenom stanju članova domaćinstva,
III) za sportske prema:
  a) postignutim sportskim rezultatima te
  b) statusnom kriteriju.

5. Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, primjenjuju se posebni kriteriji propisani odredbama navedenih odluka. 
 
6. Kandidati, uz zamolbu za dodjelu stipendija prilažu preslike (može i originale) slijedećih osnovnih dokumenata:

 • domovnice,
 • uvjerenja o prebivalištu ne starijeg od 3 mjeseca prije podnošenja zamolbe,
 • uvjerenja o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,
 • ostalih odgovarajućih potvrda (uvjerenja) nadležnih tijela kojima se potvrđuju kriteriji propisani Odlukama, a čiji se popis nalazi na posebnom obrascu koji se javno ne objavljuje, ali koji je sastavni dio natječaja.

7. Prijavni list, informacije i sve ostalo potrebno za kandidiranje za dobivanje stipendije može se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, soba 17, prvi kat, prva vrata desno svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati. 

8. Kandidati zamolbe za dobivanje stipendije predaju na gore navedenu adresu, osobno u zatvorenim kuvertama ili putem pošte, zaključno sa:

 • 30. rujna (srijeda) 2009.godine za učenike srednjih škola (i za nadarene i za socijalne),  i
 • 30. listopada (petak) 2009. godine za sve ostale stipendije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon što Gradonačelnik na prijedlog nadležnih komisija donese Odluke o dodjeli stipendija.
Odluke o dodjeli stipendija javno se objavljuju na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Delnica.

9. Nepotpune i nepravovremeno predane prijave neće se razmatrati.

Prijavnica i obrasci se nalaze na službenoj stranici Grada Delnica http://www.delnice.hr/natjecaji.html

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu