Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Kastva

Baza natječaja

Stipendije Grada Kastva

Rok za prijavu: 13.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Kastav
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J


ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA,
ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2009/2010. godinu

 


Predmet ovog natječaja je dodjela ukupno 10 stipendija učenicima srednjih škola i studentima, 14 stipendija nadarenim učenicima i studentima, te 4 sportske stipendije učenicima srednjih škola i studentima.

Gradonačelnik Grada Kastva zadržava pravo drugačijeg raspoređivanja stipendija ako nema dovoljno kandidata za pojedinu vrstu stipendije.

Natjecati se mogu učenici i studenti koji udovoljavaju

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Grada Kastva
  • da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi.

Za studente

  • status redovnog studenta najmanje druge godine, uključivši apsolvente prve godine apsolventskog staža na jednom od veleučilišta ili sveučilišta u RH
  • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu
  • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,50 za svaku godinu za studente koji se prijavljuju za sportske stipendije
  • zadovoljeni uvjeti fakulteta za upis u slijedeću akademsku godinu

Na natječaju kandidati sudjeluju temeljem dostave ispunjenog obrasca “PRIJAVA”, kojoj se prilažu dokumenti propisani kriterijima za stipendiranje, s time da se kandidati mogu prijaviti za dodjelu samo jedne vrste stipendije.

Obrazac “PRIJAVA” i kriteriji iz točke 3. mogu se podignuti u Upravi Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3 odnosno kao tekst natječaja, dostupni su na WEB stranici Grada Kastva www. kastav. hr
Prijave se dostavljaju ili predaju na adresu: GRAD KASTAV, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3.

Rok prijave: 13.studeni 2009.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu