Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Marine Kaštela d.o.o.

Baza natječaja

Stipendija Marine Kaštela d.o.o.

Rok za prijavu: 30.09.2009.

Kontakt institucija: Marina Kaštela d.o.o.
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Marina Kaštela d.o.o.

Marine Kaštela d.o.o. sa sjedištem u Kaštel Gomilici, raspisala je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2009/2010.

Pravo prijavljivanja na natječaj imaju hrvatski državljani, redovni studenti ili učenici srednje škole koji posljednje 2 godine imaju prebivalište na području Grada Kaštela.

Za nastavnu godinu 2009/10 dodjeljuju se 2 stipendije od kojih, 1 studentska i 1 učenička, u ukupnom godišnjem iznosu od 36.000,00 kuna, odnosno 1.500,00 kuna mjesečno po studentu/učeniku.

Stipendije se dodjeljuju prema listama prvenstva u kojima će se vrednovati prosjek ocjena, socijalni status i visina mjesečnih prihoda.

Pravo na aplikaciju stječu studenti/ učenici boljeg prosjeka ocjena i slabijeg socijalnog statusa koji su u akademskoj godini 2009/2010. upisani kao redovni studenti, te učenici koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje .

Uz prijavu za dodjelu stipendija treba priložiti sljedeće dokumente:

* ovjereni preslik osobne iskaznice ili preslika domovnice,
* JMBG i adresu prebivališta,
* potvrdu o upisu akademske/školske godine,
* ovjeren prijepis ocjena,
* preslike potvrda o socijalnom statusu i uvjetima prihoda za sve članove domaćinstva(prosjek zadnja 3 mjeseca),
* naziv banke i broj žiro računa korisnika stipendije.


Natječajna dokumentacija predaje se u prostorijama Marine Kaštela d.o.o., Kaštel Gomilica, Šetalište Kralja Tomislava bb, osobno ili putem pošte u zatvorenoj koverti zaključno do:

* 30.rujna 2009. godine za učenike srednjih škola sa naznakom“ne otvarati- natječaj za stipendiranje učenika“
* 30.rujna 2009. godine za studente sa naznakom “ne otvarati- natječaj za stipendiranje studenata”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.

Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Marine Kaštela

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu