Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Crikvenice

Baza natječaja

Stipendije Grada Crikvenice

Rok za prijavu: 13.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Crikvenica
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju članka 43. Statuta Grada Crikvenica (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09. i 32/09.) i zaključka Gradonačelnika donijetog dana 27.10.09. godine, Gradonačelnik Grada Crikvenice raspisuje


NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA
I STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA CRIKVENICE U ŠKOLSKOJ 2009./2010. G.1. Pravo pristupa natječaju imaju redovni učenici i redovni studenti škola i fakulteta u sastavu MZOŠ, hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Crikvenice, i postignutim općim uspjehom u posljednje dvije školske godine, i to:

a) učenici srednjih škola, trećeg i četvrtog razreda, s prosjekom ocjena iznad 4,50
b) studenti svih studijskih godina i smjerova s prosjekom ocjena iznad 3,25


2. Osobe koje udovoljavaju uvjetima moraju se prijaviti na posebnom formularu:
“Prijava na natječaj za stipendiju nadarenog učenika ili studenta u školskoj godini 2009./2010." kojeg mogu dobiti u Gradu Crikvenici - Upravnom odjelu za javne potrebe, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, soba 23 ili na web stranici www.crikvenica.hr


3. Pristupnik natječaju treba priložiti:


a) Učenici - Srednjoškolci

 • popunjenu “Prijavu na natječaj”
 • presliku svjedodžbe o uspjehu u prethodnom razredu, uz predočenje originala 
 • uvjerenje o upisu u školsku godinu za koju se traži stipendija 
 • priznanja, diplome, rezultate sa natjecanja iz prethodne školske godine 
 • potvrdu o prebivalištu na području Grada Crikvenice (ne stariju od mjesec dana) 
 • presliku domovnice uz predočenje originala 
 • presliku osobne iskaznice jednog roditelja


b) Studenti

 • popunjenu “Prijavu na natječaj”
 • uvjerenje o upisu u akademsku godinu za koju se traži stipendija
 • studenti 1. godine studija: uspjeh posljednja dva razreda srednje škole i mature,
  (preslika uz predočenje originala)
 • studenti 2. godine studija: prijepis ocjena s prve godine studija
 • studenti 3. godine studija i dalje, prijepis ocjena prethodne dvije godine studija
 • priznanja, diplome, rezultate sa natjecanja iz prethodne dvije godine studija
 • potvrdu o prebivalištu na području Grada Crikvenice (ne stariju od mjesec dana)
 • presliku domovnice uz predočenje originala
 • presliku osobne iskaznice uz predočenje originala


4. Rok prijave na natječaj je 13.11.2009.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se osobno ili putem pošte u Upravnom odjelu za javne potrebe Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, soba 23. U slučaju predaje dokumenata putem pošte preslike moraju biti ovjerene.

5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. Originalni dokumenti vraćaju se nakon provedenog natječajnog postupka.


O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana nakon isteka roka za prijavu.
Stipendist i Grad Crikvenica zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Materijali

Pravilnik natječaja (103 kb)
Prijavni obrazac (58 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu