Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Sinja

Baza natječaja

Stipendije grada Sinja

Rok za prijavu: 26.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Sinj
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
raspisuje
NATJEČAJ
za stipendije studenata u akademskoj god. 2009./10.

Stipendije dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su :

 • Uspješnim i darovitim studentima
 • Studentima iz obitelji lošeg imovnog stanja
 • Studentima deficitarnih zanimanja
 • Studentima HRVI iz Domovinskog rata sa 50 % i višim stupnjem oštećenja organizma
 • Studentima iz obitelji sa sedmero i više djece
 • Studentima iz obitelji sa četvoro i više djece na redovnom školovanju.

Za 2009./10. akademsku godinu dodjelit će se 50 studentskih stipendija: 20 za uspješne i darovite studente (10 prva i 10 ostale godine), 20 (10 +10) za studente iz obitelji lošeg imovnog stanja i 10 (5 + 5) za studente deficitarnih zanimanja u iznosu od 600,oo kuna mjesečno. Studentima HRVI iz Domovinskog rata, kao i studentima iz obitelji sa sedmero, odnosno iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, stipendije se osiguravaju izvan odobrenog broja.

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo natjecanja za stipendije imaju redovni studenti upisani na višim i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, koji, kao i jedan od roditelja, imaju prebivalište na području Grada Sinja u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja, te nemaju neku drugu stipendiju ili potporu:

1.

 • studenti prve godine studija koji su u srednjoj školi ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50
 • Studenti ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja najmanje 4,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 4,00.

2.

 • studenti iz obitelji u kojima prihodi po članu ne prelaze 800,oo kuna:
 • studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50
 • studenti ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja najmanje 3,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,00 .

3.

 • studenti prve godine studija deficitarnih zanimanja koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00
 • studenti ostalih godina studija deficitarnih zanimanja, koji su u prethodnoj godini studiranja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3.50 ili im je prosjek ocjena svih položenih ispita u prethodnim godinama najmanje 3.50.

4.

 • studenti HRVI iz Domovinskog rata čiji je stupanj invaliditeta 50% i više, ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom, izvan odobrenog broja stipendija.

5. i 6.

 • studenti iz obitelji sa sedmero i više djece, odnosno četvero i više djece na redovnom školovanju, ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom, izvan odobrenog broja stipendija, ako prihodi po članu obitelji ne prelaze 1.500,00 kuna mjesečno.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • ovjereni prijepisi svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente prve godine , potvrdu o upisu, te potvrde o prebivalištu; ( kandidati rb. 1 )
 • ovjereni prijepis svjedodžbe završnog razreda srednje škole za studente prve godine, potvrdu o upisu, te potvrde o prebivalištu; ( kandidati rb. 2 i 3 )
 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne ili prethodnih godina za studente ostalih godina, potvrdu o upisu, te potvrde o prebivalištu; ( kandidati rb. 1, 2 i 3 )
 • izjavu da nije korisnik neke druge stipendije; ( kandidati rb. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 )
 • potvrdu o broju članova domaćinstva; ( kandidati rb. 2, 5 i 6 )
 • potvrde o upisu; ( kandidati rb. 5 i 6 )
 • potvrdu o prosjeku primanja za prethodna tri mjeseca od raspisanog natječaja, dokaz o ostvarivanju prava na jedan od oblika socijalne skrbi ( Stalna pomoć ili pomoć za podmirenje troškova stanovanja ); ( kandidati rb. 2 i 6 )
 • potvrdu o uspjehu postignutom na državnim ili županijskim natjecanjima;
  ( kandidati rb. 1 i 3 )
 • dokaz o invaliditetu; ( kandidati rb. 4 )
 • Studenti, korisnici stipendije iz prethodne godine, donose samo potvrdu o upisu na slijedeću akademsku godinu.

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Sinja ( Sinj, Dragašev prolaz 10.) u roku 20 dana od dana objavljivanja natječaja s naznakom: Za stipendije. Nepotpune i nepravodobne prijave biti će odbijene.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Sinja.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu