Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Ogulina

Baza natječaja

Stipendije Grada Ogulina

Rok za prijavu: 15.12.2009.

Kontakt institucija: Grad Ogulin
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 47/09), Odluke o broju stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj 2009./2010. i visini mjesečne stipendije i Odluke o deficitarnim zanimanjima, Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu, objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2009./2010.

I. U školskoj/akademskoj 2009./2010. godini ukupno će se dodijeliti 12 stipendija i to: 

 • 5 učeničkih stipendija i 
 • 7 studentskih stipendija.

II. Visina stipendije učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2009./2010. godini iznosi kako slijedi: 

 • učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
 • studentima u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.
  (stipendije se ne isplaćuju u srpnju i kolovozu tekuće godine za učenike te u kolovozu za studente).

III. DEFICITARNA ZANIMANJA

Deficitarnim zanimanjima smatraju se slijedeća zanimanja za učenike:
- zidar, tesar, armirač, krovopokrivač, rukovatelj građevinskim strojevima, keramičar – oblagač, monter suhe gradnje, strojobravar, bravar, limar, glodač, tokar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, elektroinstalater, stolar, tapetar, ličilac-soboslikar, slastičar, konobar, kuhar, mesar, pekar, dimnjačar, obrađivač na NUAS i poljoprivredni tehničar.

Deficitarnim zanimanjima smatraju se slijedeća zanimanja za studente:
- prvostupnik/mag. (ing./dipl.ing.) građevinarstva, arhitekture i urbanizma, strojarstva, elektrotehnike i informacijske tehnologije, informatike/računarstva, agronomije

- profesori/mag. slijedećih profila: pedagogije, hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti, biologije, kemije, fizike, matematike, informatike, geografije, povijesti, gitare i glasovira

- doktor medicine, doktor stomatologije, mag. farmacije

IV. OPĆI UVJETI

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti visokog učilišta koji ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Ogulina
 • da nisu stariji od 24 godine
 • da ne koriste kredit ili stipendiju od drugog subjekta.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nemaju učenici odnosno studenti koji se obrazuju uz rad i studenti poslijediplomskog studija.

V. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Povjerenstvu za stipendiranje učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana objave, odnosno do 15. prosinca 2009. godine. na adresu:

Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata
Bernardina Frankopana 11, Ogulin
s naznakom «ZA NATJEČAJ»

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu, I. kat, soba br. 24. te na Internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr.

Uz zahtjev za dodjelu stipendija pristupnici prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. Potvrdu o prebivalištu,
 2. Rodni list (preslika),
 3. Domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika),
 4. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje (smjer, godina), za studente I. godine svjedodžbu o završnom ispitu a za ostale studente broj ostvarenih ECTS bodova
 5. Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika ovjerena u školi), za studente potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine, za studente I. godine svjedodžbu IV. razreda srednje škole, a za učenika I. razreda srednje škole svjedodžbu VIII. razreda osnovne škole,
 6. Dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima te objavljenim radovima,
 7. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva na posebnom obrascu,
 8. Potvrdu o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
 9. Potvrdu o prosjeku primanja članova domaćinstva za tromjesečno razdoblje koje prethodi podnošenju Zahtjeva
 10. Potvrdu o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i sl),
 11. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 12. Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu,
 13. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta,
 14. Ostalu potrebitu dokumentaciju.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Prijedlog Rang lista za učenike i studente Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11 i Internet stranici Grada u najduljem roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Na temelju pojedinačnih odluka o dodjeli stipendija s učenicima odnosno studentima zaključit će se ugovor o korištenju stipendije.

Za sve potrebne informacije pristupnici se mogu obratiti u Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu na broj telefona 532-198 ili 522-612.

Tekst natječaja kao i obrazac za prijavu pristupnici mogu pronaći i na Internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr

 

Materijali

Prijavni obrazac (79 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu