Početna stranica > Baza natječaja > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Rok za prijavu: 31.12.2009.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

NATJEČAJ

za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2010. godinu

I. Državne stipendije A kategorije dodjeljuju se osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola i to: 

 • Za Sveučilište u Zagrebu - 540 državnih stipendija.
 • Za Sveučilište u Rijeci - 92 državne stipendije.
 • Za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 165 državnih stipendija.
 • Za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - 29 državnih stipendija.
 • Za Sveučilište u Splitu - 133 državne stipendije. 
 • Za Sveučilište u Zadru - 80 državnih stipendija.
 • Za Sveučilište u Dubrovniku - 12 državnih stipendija.
 • Za veleučilišta i visoke škole - 72 državne stipendije.

II. Državne stipendije B kategorije dodjeljuju se redovitim studentima deficitarnih zanimanja i struka u Republici Hrvatskoj i državne stipendije C kategorije dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti po potrebi na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola i to: 

 •  Za Sveučilište u Zagrebu - 200 državnih stipendija B i 50 državnih stipendija C kategorije. 
 • Za Sveučilište u Rijeci – 50 državnih stipendija B i 30 državnih stipendija C kategorije.
 • Za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 20 državnih stipendija B i 10 državnih stipendija C kategorije.
 • Za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – sukladno dostavljenom prijedlogu od strane Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli nije predviđena dodjela stipendija u kategoriji B i kategoriji C.
 • Za Sveučilište u Splitu - 57 državnih stipendija B i 10 državnih stipendija C kategorije.
 • Za Sveučilište u Zadru – 0 državnih stipendija B i 15 državnih stipendija C kategorije. 
 • Za Sveučilište u Dubrovniku – 5 državnih stipendija B i 2 državne stipendije C kategorije.
 • Za veleučilišta i visoke škole - 157 državnih stipendija B i 25 državnih stipendija C kategorije.

III. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom svih visokih učilišta Republike Hrvatske, ukupno 750, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, dodjeljuju se za sljedeće kategorije:

 • D-1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona
 • E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja.
 • G - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.
 • I - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom.
 • P - studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

IV. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2010. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2010. godinu i prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj.

V. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2010. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – uprava za visoko obrazovanje – studentski standard – državne stipendije.

Prijave se podnose počevši od 3. prosinca 2009. godine do zaključno 31. prosinca 2009. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijavne obrasce od strane matičnog visokog učilišta kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

Svi prijavni obrasci mogu se naći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili klikom na ovaj link.

 

Materijali

Pravila i kriteriji (204 kb)
Upute za studente (144 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2007)
Državne stipendije (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu