Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: 18.12.2009.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu novčane potpore redovitim studentima preddiplomskih i integriranih studija
Sveučilišta u Zagrebu koji su prvu godinu studija upisali akademske godine
2007./2008. ili 2008./2009.

Sveučilište u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata dodjeljuje 102 stipendije najboljim redovitim studentima preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2009./2010.

1. Natjecati se mogu redoviti studenti preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali prvu godinu studija akademske godine 2007./2008. ili 2008./2009., ako ispunjavaju ove uvjete:

  • da nisu ponavljali godinu studija (uz iznimku studenata koji su 2006./2007. upisali prvi puta studij, a razlozi za ponovni upis su porodiljni dopust ili bolest što se dokazuje odgovarajućim liječničkim potvrdama)
  • da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4.5
  • da su položili sve upisane predmete do kraja tekuće akademske godine
  • da prilože uvjerenje o godini upisa na studij (2008./2009., 2007./2008. ili iznimno 2006./2007. zbog navedenih razloga).

2. Neće se uzimati u obzir molbe studenata upisanih neke druge akademske godine od navedenih.
3. Pri vrednovanju prispjelih molbi prednost će imati student više godine studija s višim prosjekom ocjena računatim na dvije decimale (donja granica je 4,5). U slučaju istog prosjeka ocjena primjenjuju se dodatni kriteriji:

  • socijalni status
  • datum zadnjeg položenog ispita.

4. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2009./2010., a isplaćuje se u mjesečnim
obrocima.
5. Iznos stipendije je 1000 kuna mjesečno.
6. Pravo na primanje stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora.
7. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu i na
internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr, a zamolbe se primaju do 18. prosinca 2009. Natjecatelji su dužni ispuniti obrazac koji se može preuzeti sa spomenute internetske stranice. Potpuno i uredno ispunjeni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom: životopisom, dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokazima o socijalnom statusu, predaje se u pisarnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 - s naznakom "za stipendiju iz Fonda za darovite studente". Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrasci neće se uzimati u obzir.
8. Odluka o dodjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na internetskoj adresi - http://www.unizg.hr

Više informacija

Luciju Barjašić, lucija.barjasic@unizg.hr, 01/4564 251

 

Materijali

Naputak za studente (72 kb)
Obrazac za prijavu (52 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2008)
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu