Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Baza natječaja

Stipendije za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Rok za prijavu: 18.02.2010.

Kontakt institucija:
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2009./2010.

1. Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju učenici srednjih škola i studenti - pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske:

 • koji su rođeni u inozemstvu i/ili su neprekidno živjeli u inozemstvu najmanje deset (10) godina
 • koji imaju boravište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj u trajanju do najviše pet (5) godina
 • koji upisuju ili nastavljaju redovnu srednju školu u Republici Hrvatskoj
 • koji upisuju ili nastavljaju:

a) redovni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj
b) redovni stručni ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: sveučilišni ili stručni studij)

 • koji upisuju razred bez ponavljanja
 • koji upisuju godinu sveučilišnog ili stručnog studija bez ponavljanja (osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavak 1. točka 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)

2. Kriteriji za dodjelu stipendije su:

 • redovno upisan razred srednje škole
 • redovno upisana godina sveučilišnog ili stručnog studija
 • prosjek ocjena u prethodnoj godini školovanja/studija neprimanje stipendije iz drugih izvora

3. Kandidati koji nisu primali stipendiju Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u školskoj/akademskoj godini 2008./2009. dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen obrazac Natječaja (dostupan uz tekst Natječaja na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija www.mvpei.hr)
 • dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (bilo koji javni dokument kandidata ili jednog od roditelja iz kojeg je razvidan navedeni status)
 • dokaz o prethodnom školovanju u inozemstvu (zadnja svjedodžba iz inozemstva)
 • potvrdu o redovno upisanom razredu srednje škole ili godine sveučilišnog ili stručnog studija (original)
 • školsku svjedodžbu/prijepis ocjena za prethodni razred/godinu studija s izračunom prosjeka (original, izdano od škole, odnosno visokoškolske ustanove)
 • potvrdu o boravištu ili prebivalištu u Republici Hrvatskoj (original, ne starija od 6 mjeseci)
 • presliku putovnice ili osobne iskaznice

4. Kandidati koji su primili stipendiju Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u školskoj/akademskoj godini 2008./2009. dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen obrazac Natječaja
 • potvrdu o redovno upisanom razredu srednje škole ili godine sveučilišnog ili stručnog studija (original)
 • školsku svjedodžbu/prijepis ocjena za prethodni razred/godinu studija s izračunom prosjeka (original, izdano od škole, odnosno visokoškolske ustanove)

5. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u "Večernjem listu" i "Vjesniku" te na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija www.mvpei.hr i www.mvpei.hr/hmiu, i to zaključno do 18. veljače 2010. godine.

6. Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne pristignu u zadanom roku, neće se razmatrati.

7. Nakon provedenog Natječaja i na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, ministar vanjskih poslova i europskih integracija donosi Odluku o dodjeli stipendija. Sukladno Odluci o dodjeli stipendija, s korisnikom stipendije zaključuje se ugovor o stipendiranju u kojem se pobliže uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

8. Svu odgovarajuću dokumentaciju potrebno je poslati poštom na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb
Samostalna služba za Hrvate u inozemstvu i kulturu
Odjel za Hrvate u inozemstvu uz naznaku "NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA"


 

 

Materijali

Obrazac natječaja - učenici (59 kb)
Obrazac natječaja - studenti (55 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu