Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS 2010./2011.

Baza natječaja

Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS 2010./2011.

Rok za prijavu: 08.03.2010.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Europa

 

Natječaj za sudjelovanje studenata u programu ERASMUS za studijski boravak u ak.god. 2010./11.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama raspisuje Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. god. 2010./2011.

Rok za prijavu: 08. ožujka, 2010.

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi u državama članicama Europske unije u ak. god. 2010./2011.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova.

Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na sveučilištu domaćinu.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova na inozemnom sveučilištu.

Konačan iznos financijske potpore studentima za ak. god. 2010./2011. odredit će se naknadno i objaviti zajedno s konačnim rezultatima Natječaja (za informaciju: mjesečna financijska potpora iz Erasmus sredstava za ak. god. 2009./2010. iznosila je 300 eura + 100 eura mjesečno koje je dodjeljivalo Sveučilište kao dodatnu potporu).

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na stranim visokoobrazovnim ustanovama. Ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za studijski boravak u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.

Svi studenti koji budu prihvaćeni i nominirani za razmjenu sklopit će sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o financiranju mobilnosti, Ugovor o učenju (Learning Agreement) sa Sveučilištem u Zagrebu i sveučilištem na koje odlaze te zaključiti policu osiguranja (koja mora uključiti zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje). Postupak i upute u posebnom su dijelu ovog natječaja (dolje).

Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta/akademija imenuje dekan.
U slučaju kada je program razmjene otvoren studentima dvaju ili više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odabir se obavlja prvo na razini fakulteta, a zatim na razini Sveučilišta. Odabir provodi sveučilišno povjerenstvo koje imenuje sveučilišni ECTS koordinator.

Osnovni kriteriji za odabir studenta jesu:

 • pismo motivacije
 • dosadašnje ocjene
 • znanje jezika
 • prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Prijava

Studenti su dužni ispuniti obrazac koji je sastavni dio Natječaja i priložiti sve potrebne dokumente. Nepravilno ispunjeni obrasci i nepotpuna dokumentacija neće se evaluirati. Prijavi je potrebno priložiti: 

 • životopis na engleskom jeziku (na Europass obrascu)
 • pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova, ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta/akademije (na hrvatskom jeziku), te potvrdu o upisanom semestru
 • dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem se izvodi nastava (svjedodžba škole stranih jezika i sl.)
 • za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Kandidati trebaju, nakon konzultacije o programu/kolegijima koje žele upisati na određenom sveučilištu, sa svojim mentorom (ako su na matičnom fakultetu/akademiji određeni mentori) i fakultetskim ECTS koordinatorom: 

 1. Ispuniti priloženi obrazac u elektroničkom obliku i poslati ga Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta na adresu ivana.zganjar@unizg.hr te na e-mail ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu (popis i kontakti ovdje). 
 2. Obrazac i kompletnu dokumentaciju predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu.

Rok za slanje obrasca i predaju kompletne dokumentacije zaključno je 8. ožujka, 2010.

Preliminarne rezultate s rang-listom studenata Sveučilište će objaviti nakon završenog Natječaja.

Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima te iznos financijske potpore objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost i programe EU o broju odobrenih mjesta/mjeseci za studijski boravak i iznosu financijske potpore studentima Sveučilišta u Zagrebu. Očekuje se da će to biti početkom svibnja.

 

Materijali

Popis visokoškolskih ustanova s kojima je potpisan bilateralni sporazum o razmjeni, razina i broj mjesta za pojedine programe te duljina trajanja mobilnosti (98 kb)
Prijavni obrazac za ak. god. 2010./2011. (90 kb)
Upute studentima izabranim za studentsku razmjenu. (30 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu