Početna stranica > Baza natječaja > Nagrada za studentski rad Centra za ženske studije

Baza natječaja

Nagrada za studentski rad Centra za ženske studije

Rok za prijavu: 01.10.2010.

Kontakt institucija: Centar za ženske studije
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad
na temu žena odnosno rodne problematike

Trajanje Natječaja: 1. travanj – 1. listopad 2010.
Objava rezultata Natječaja: studeni 2010.
Voditeljica: Marjeta Šinko

Svrha Natječaja

Centar za ženske studije smatra obrazovanje o ženskoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te poticanje istraživanja koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja sastavnim dijelom novih i kritičkih znanja unutar svih vidova obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Raspisivanjem ovog Natječaja želi se utjecati na poveæanje interesa mladih, buduæih struènjaka/inja, za teme vezane uz žene, rodnu problematiku i rodnu ravnopravnost, a cjelokupnu akademsku zajednicu potaknuti na provedbu rodno-osjetljivih politika prihvaćenih od Vlade Republike Hrvatske.

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti i studentice preddiplomskih i diplomskih studija svih hrvatskih Sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja. Na Natječaj studenti i studentice prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2009./2010. koje su, kao sastavni dio studentskih obveza, pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje stručni rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski i diplomski rad. To ne podrazumijeva radove koji su prijevodni tekstovi kao ni doktorske disertacije. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/autorice rada u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica. Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom odnosno rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanim uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje struène literature. Za Nagradu se može prijaviti rad nastao kao rezultat rada jednog/jedne, a najviše tri studenta/studentice, koji nije objavljen ili javno izveden u u akademskoj godini 2009./2010.

Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i novčanog iznosa, prema odluci Centra za ženske studije. Novčani iznos se dijeli na jednake dijelove u slučaju da je nagrađen rad kojeg potpisuju dva ili tri autora/autorice. Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor Centra za ženske studije na prijedlog Prosudbenog odbora. Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2010. godine na ovim web stranicama.

Nominacijski postupak za Nagradu

Na Natječaj za Nagradu studenti i studentice prijavljuju se osobno, a sastavni i obvezatan dio je preporuka profesora/profesorice koji su metorirali/ocijenili rad. Cjelovitu prijavnu dokumentaciju tako čine:

  • ispunjeni prijavni obrazac
  • preporuka profesora/profesorice koji su metorirali/ocijenili rad
  • rad (u tiskanom obliku) koji se prijavljuje na Natječaj ili
  • prateća dokumentacija za radove koji nisu nastali u pisanom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt).

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju treba poslati kao preporučenu pošiljku na adresu Centra za ženske studije, Dolac 8, 10000 Zagreb, s naznakom “Za Natječaj“, najkasnije do 1.10.2009. godine (poštanski žig na poslanoj Prijavi mora imati navedeni datum). Pristigle prijave nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/ 48 72 406 ili na e-mail zenstud@zamir.

Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na teme žena odnosno rodne problematike je dio programa Centra za ženske studije kao poticaj rodno-osjetljivom obrazovanju i politici ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

 

Materijali

Prijavni obrazac (35 kb)
Plakat (43 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Nagrada za studentski rad Centra za ženske studije (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu